Puoluevaltuusto Turussa

24. - 25.11.2018 Caribia

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso.jpg

Suomen Keskusta r.p:n puoluevaltuuston sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 27.-28.4.2019 Riihimäellä. Kokous alkaa klo 10.00 ja kokouspaikkana on Hämeen ammattikor-keakoulun Riihimäen kampus, Kaartokatu 2.

Kokous päättää sääntöjen 20 §:n mukaiset vuosikokousasiat sekä päättää poliittisesta kannan-otosta.  Lisäksi puoluevaltuusto hyväksyy puolueen tarkistetun talousarvion vuodelle 2019, eduskuntavaalianalyysin, eurovaalikampanjan loppukirin ja puolueen tulevaisuus- ja kehittämistyön painopisteet.

Puoluevaltuusto työskentelee neljässä pysyvässä valiokunnassa. Poliittinen valiokunta, järjestövaliokunta, ohjelmavaliokunta ja tulevaisuus- ja kehittämisvaliokunta toimivat samalla kokoonpanolla koko valtuuston kaksivuotisen toimikauden.

Kokouksen esityslistan saat pdf-tiedostona tästä linkistä>>

Esityslista myös tämän sivun alasivulla tekstinä.

 

Lauantai 27.4.

klo 8.00 – 10.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla
(klo 9.00 – 9.30 puoluejohdon jalkautuminen Riihimäen Prisman edustalla)

klo 10 Hämäläisten laulu

Tervetuloa Riihimäelle,Keskustan Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Johanna Häggman.

Poliittinen katsaus, puheenjohtaja Juha Sipilä

n. klo 10.50 Keskustan puoluevaltuuston kokouksen avaus

Kokouksen järjestäytyminen
Keskustan vuoden 2018 toimintakertomus ja tilit, analyysi eduskuntavaaleista ja europarlamenttivaalikampanjan loppuvaiheen juoksutus, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen
Kertomus Keskustan eduskuntaryhmän toiminnasta vuonna 2018
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kertomus Keskustan Euroopan parlamentin valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2018
Keskustan valtuuskunnan puheenjohtaja  

n klo 11.30 Yleiskeskustelu

Teema: ”Miten onnistuimme vaalikauden aikana?”
Keskustelun kuluessa Keskustan puoluejohto ja ministerit voivat
vastata esitettyihin kysymyksiin

klo 12.30 Lounas

klo 13.30  Yleiskeskustelu jatkuu
Teema: ”Mikä on Keskustan kyky kuunnella kansalaisia?
Sisäisen keskustelun ja järjestötoiminnan tila? Miten eteenpäin?”

klo 16.00  Kahvi + suolainen

klo 16.30 Valiokuntien kokoukset

Poliittinen valiokunta
- poliittiset kannanotot

Järjestövaliokunta
- toimintakertomus
- tilit ja tilinpäätös
- vuoden 2019 tarkistettu talousarvio
- puoluetuen jakoperusteet 2020 alkaen

Ohjelmavaliokunta
-    eduskuntavaalianalyysi ja eurovaalikampanjan loppukiri

Tulevaisuus- ja kehittämisvaliokunta
-    tulevaisuus- ja kehittämistyön painopisteet puolueessa

klo 19  Valiokuntien kokoukset päättyvät

klo 20.00 Iltaohjelma

Sunnuntai 28.4.

klo 8.00 – 9.15  Ilmoittautuminen kokoukseen

klo 9.00 Aamuhartaus
seurakuntapastori Saara-Maria Jurva.

klo 9.15 Seminaari
”Katse tulevaisuuteen: Keskustan vahvuudet ja kehittämisen tarpeet”

klo 10.45 Kokouksen päätösasiat

  • Toimintakertomuksen hyväksyminen
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen    
  • Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
  • Vuoden 2019 tarkistettu talousarvio
  • Poliittinen kannanotto
  • Eduskuntavaalianalyysi ja eurovaalikampanjan loppukiri
  • Tulevaisuus- ja kehittämistyön painopisteet puolueessa

n. klo 12.00 Kokouksen päättäminen