Teemamme eurovaaleissa

Me Keskustassa haluamme olla rakentamassa yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia. Unionia, joka kykenee päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon niissä isoissa asioissa, joista on järkevää linjata unionin tasolla.

Euroopan unionilla on vastassaan ennen näkemättömiä haasteita. Konfliktit, terrorismi, ilmastonmuutos, paine muuttoliikkeseen, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat sekä maailmanlaajuisia että eurooppalaisia haasteita. Jotta EU voi olla vahva ulospäin, on meidän juuri tässä hetkessä oltava erityisen yhtenäisiä sisältä.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme turvallisen, vauraan, kilpailukykyisen, kestävästi kehittyvän sekä sosiaalisesti vastuuntuntoisen unionin. Rakennamme unionia, jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen hillinnässä, köyhyyden vastaisessa taistelussa kuin innovaatioissa ja vapaakaupassa.

Paras keino parantaa kansalaisten luottamusta unioniin ja taistella populismia vastaan on saada tuloksia näissä isoissa kysymyksissä.

Keskustan mielestä eurooppalaisuuden ydintä ovat ihmisarvo, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Nämä yhteiset, eurooppalaiset arvomme ovat ohjanneet meitä nykyisen hyvinvointiyhteiskuntamme luomisessa. Niistä on pidettävä kiinni, kuten myös Suomen omista erityisistä arvoista. Näin voimme rakentaa tulevaisuuden Euroopan. Siihen on myös jatkossa Suomen luontevaa kuulua.

EU:n ei tule vaikeuttaa suomalaisten elämää, vaan päinvastoin. Keskusta haluaa, että me suomalaiset näymme ja kuulumme EU:n päätöksenteon eri tasoilla. Huutelu ei kuitenkaan auta. Politiikassa on oltava sisältöä, oikeita tekoja ja selkeitä tavoitteita. Keskusta haluaa yhtenäisen Euroopan. Samalla muistamme kristallin kirkkaasti, mikä on Suomen etu. Jos me suomalaiset emme aja asiaamme, sitä ei tee kukaan mukaan. Haluamme Suomesta kokoaan suuremman eurooppalaisen äänitorven, jota kuunnellaan ja jolta kysytään.


Turvallisuus

EU:sta turvaa meille jokaiselle

Euroopan unionin on kannettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.

Ilmasto ja ympäristö

Vihreämpi EU

Keskusta kannattaa ilmastopolitiikkaa, jossa luonto ja ympäristö huomioidaan kaikessa tekemässämme politiikassa. Luonnonvaroja on käytettävä kestävästi ja kohtuudella.

Huolenpito

Huolenpitoa eurooppalaisista

Euroopan unioni tarvitsee sosiaalista Eurooppaa, jossa kasvu ja hyvinvointi kuuluvat kaikille.

Osaaminen ja työ

Menestyvä
ja osaava EU

Suomen ja EU:n kannalta on erityisen tärkeää, että EU-maiden työmarkkinat ovat entistä joustavampia ja työvoima liikkuu entistä enemmän.