Pekkarinen: On aika sanoista tekoihin, SDP!

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Pekkarinen: On aika sanoista tekoihin, SDP!
23.9.2013 0:00

Nokian johdon kohtuuttomat palkitsemiset sotivat vahvasti kansalaisten oikeustajua vastaan.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen johdon palkitsemisista Jyväskylässä 22.9.2013Nokian johdon kohtuuttomat palkitsemiset sotivat vahvasti kansalaisten oikeustajua vastaan. Pelisäännöt, lakisääteiset ja elinkeinoelämän omat sisäiset normit, on saatava ajan tasalle.

SDP:n poliitikotkin ovat julkisuudessa aivan oikein esittäneet asiaan puuttumista. Hyvä niin.

Samalla on kuitenkin SDP:n poliitikoilta kysyttävä, miksi he eivät ole ryhtyneet toimiin, joista eduskunnan talousvaliokunta jo noin vuosi sitten muistutti.

Johdon palkitsemisen avoimuuden osalta talousvaliokunta toteaa: ”Listayhtiöiden hallintokoodi sekä palkka- ja palkkioselvityksen soveltamisohje vuodelta 2011 edellyttävät laajempaa avoimuutta palkitsemisperiaatteiden julkaisemisesta kuin käytännössä on toimittu.”

Tämän mukaan ”yhtiön johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet on pidettävä päivitettyinä siten, että yhtiön internetsivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla riippumatta siitä, minkälaisesta palkitsemisesta on kysymys.”

Talousvaliokunta muistutti myös vahvasti, että yhtiön hallitus voi osakeyhtiölain 6 luvun 7 pykälän 2 momentin mukaan siirtää johdon palkitsemisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Erityisesti SDP:n edustajilta, mutta myös Kataisen koko hallitukselta on kysyttävä, mitä hallitus on tehnyt palkitsemisen avoimuuden parantamiseksi eduskunnan talousvaliokunnan edellyttämällä tavalla?

Viimeistään nyt, Nokian tapauksen jälkeen, maan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin listayhtiöiden palkitsemisen avoimuusperiaatteiden noudattamiseksi myös käytännössä, tarvittaessa lainsäädäntötoimin. Listattujen yritysten johdon palkitsemisen siirtäminen yhtiökokoukselle voi monessa tapauksessa edistää samaa asiaa yritysten omistajien kannalta.

Lisätietoja: talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, puhelin 050 511 3097