Miksi hallitus ulkoistaa itsensä eläkepäätöksestä?

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Miksi hallitus ulkoistaa itsensä eläkepäätöksestä?
2.12.2013 16:00
AnnikaSaariko1.jpg

Keskustan varapuheenjohtajat, kansanedustajat Juha Rehula ja Annika Saarikko hämmästelevät Kataisen hallituksen rakennepaketin moniselkoisia kirjauksia sosiaali- ja terveydenhuollon päätösten osalta.

Keskustan varapuheenjohtajat, kansanedustajat Juha Rehula ja Annika Saarikko hämmästelevät Kataisen hallituksen rakennepaketin moniselkoisia kirjauksia sosiaali- ja terveydenhuollon päätösten osalta. Valitettavana he myös pitävät paperin vähäistä antia työurien pidentämiseen. Erityisesti huomio kiinnittyy kauan kaivattuun eläkepäätökseen.

- Päätöskirjausten mukaan eläkeratkaisu jätetään pelkästään työmarkkinajärjestöjen käsiin. Miksi hallitus ulkoistaa itsensä tästä kestävyysvajeen ydinkysymyksestä? Onnistuakseen eläkeuudistuksessa keskeisessä roolissa ovat työmarkkinajärjestöt. On selvää, että vain sopimalla ja neuvottelemalla voidaan aikaansaada riittäv&au ml;t päätökset. Silti puoluepoliittiset päättäjät - eduskunta ja valtioneuvosto vastuullaan tarvittaisiin tähän isoon ratkaisuun ja sen valmisteluun mukaan. Ajatteleeko hallitus toisin?, Rehula ja Saarikko kysyvät.

Rehulan ja Saarikon mielestä työurien hallittu ja tasapuolinen pidentäminen sen kaikista kohdista on kivuttomampi keino julkisen talouden tilanteen parantamiseen kuin jyrkät leikkaukset palveluihin.
 
Samassa yhteydessä Keskustan varapuheenjohtajat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Rehula ja Saarikko kummastelevat hallituksen rakennepaketin moniselkoista kirjausta toimeentulotuen maksatuksen siirtämisestä Kelalle. Keskusta pitää tavoitetta kannatettavana.

- Ministeriöillä oli suuria vaikeuksia saada aikaan esityksiä kuntatalouteen kohdistettavista säästöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön pohjassa hallituksen päättäjille toimeentulotuen Kela-siirtoa esitettiin. Sen katsottiin helpottavan kuntien taloutta ja säästävän kokonaisuudessa noin 70 miljoonaa euroa, he muistuttavat.

Varapuheenjohtajat toteavat kuitenkin kiitoksella hallituksen sitoutuvan päätöksellään edes Kela-siirron kuntakokeiluun.

- Sellainen on kuitenkin jo 1990-luvulla tehty ja tulokset olivat rohkaisevia. Nyt olisi tarvittu suoraa päätöksentekovalmiutta eikä vaikeaselkoista päätöstä, jonka jokainen hallituspuolue voi puheissaan taas tulkita kuten haluaa, Rehula ja Saarikko huomauttavat.

Lisätietoja: Juha Rehula, puh. 050 511 3017
Annika Saarikko, puh. 040 7446 770