Lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi turvattava Suomen uudelleenrakentamisessa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi turvattava Suomen uudelleenrakentamisessa
13.6.2020 17:48
Keskustan logo kuva.jpg

Keskustan lauantaina kokoontunut puoluevaltuusto otti kantaa lasten oikeuden ja perheiden hyvinvoinnin puolesta. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin jatkuva parantaminen on tärkeää, sillä ongelmien korjaaminen jälkikäteen tulee kalliiksi.

Keskustan puoluevaltuuston poliittinen kannanotto 13.6.2020

 

Koronaviruksesta seurannut poikkeusaika on koskettanut erityisellä tavalla lapsia ja nuoria. Fyysinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ja koulusta on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin eri tavoin perheen tilanteesta riippuen ja tuonut näkyväksi epätasa-arvoa lisääviä tekijöitä lasten arjessa. Kriisiaika on korostanut kodin, perheen ja läheisten ihmissuhteiden merkitystä. 

 

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin jatkuva parantaminen on tärkeää, sillä ongelmien korjaaminen jälkikäteen tulee kalliiksi. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja palveluiden kehittäminen on samalla varautumista tuleviin poikkeustilanteisiin. Perheiden hyvinvointi on Suomen kriisinsietokyvyn kannalta yhtä tärkeää kuin taloudellisista ja teknisistä perustoiminnoista huolehtiminen.

 

Koronakriisi ja sitä seuraava pitkä uudelleenrakennusaika pakottavat arvioimaan tehtävien päätösten vaikutusta lapsiin ja perheisiin. Keskusta pitää tärkeänä, että tiukentuneessa taloustilanteessakin lapsilisien ja muiden lapsiperheiden etuuksien tasosta pidetään huolta, eikä niitä leikata. Lasten hyvinvointia ja kiinnittymistä turvallisiin yhteisöihin tukee myös jokaiselle harrastuksen mahdollistaminen, mistä Keskusta haluaa tehdä maan tavan.

 

Suomi on allekirjoittanut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, mutta lainsäädännön ja muun päätöksenteon vaikutuksia lapsiin arvioidaan edelleen puutteellisesti. Keskusta vaatii, että osana koronakriisin jälkihoitoa Suomessa terästäydytään lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisessa