Keskustan puoluevaltuuston kannanotto 25.11.2018: Suurpetopolitiikkaan tarvitaan enemmän kansallista liikkumatilaa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustan puoluevaltuuston kannanotto 25.11.2018: Suurpetopolitiikkaan tarvitaan enemmän kansallista liikkumatilaa
25.11.2018 11:50
susi-uutiskuva.jpg

Keskustan puoluevaltuusto vaatii EU:n jäsenmaille lisää kansallista päätösvaltaa petopolitiikassa. Euroopan komissio on valmistellut linjausta, joka vaarantaisi suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen Suomessa. Kyse on rauhoitettujen lajien metsästystä säätelevän luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta.


Keskustan mielestä Suomen on voimakkaasti vaikutettava komissioon, jotta metsästyksen vaarantava muutos ei toteudu. Esitys on vakavassa ristiriidassa jäsenmaille luvatun liikkumavaran kanssa. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut lisää joustavuutta petopolitiikkaan. Komissiossa valmisteltu esitys menee täysin väärään suuntaan.

Kannanhoidollinen metsästys on tärkeä osa petopolitiikan kokonaisuutta. Karhun ja ilveksen kannat ovat kasvaneet 2000-luvulla kannanhoidollisesta metsästyksestä huolimatta. Metsästys ei siis vaaranna kantojen elinvoimaisuutta, mutta mahdollistaa vahinkojen ehkäisyn ja ylläpitää suurpetojen hyväksyttävyyttä.

Kantojen säätelyn lisäksi Keskusta pitää tärkeänä suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä ja korvaamista. Hallitus on valmistellut esitystä riistavahinkolain muutokseksi. Puoluevaltuusto kiirehtii sen tuomista vielä tämän eduskunnan käsittelyyn.

Riistavahinkolain muutoksen myötä suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, irtaimisto- ja viljelysvahingot korvattaisiin aina täysimääräisesti. Tämä on vahingon kärsijöiden kannalta oikeus ja kohtuus.