Anttila: Sinipunahallitus romuttamassa maatalouden 141-tuen

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Anttila: Sinipunahallitus romuttamassa maatalouden 141-tuen
28.9.2013 0:00

Kataisen sinipunahallitus on romuttamassa Kokoomuksen johdolla Suomen EU-liittymissopimuksen 141-artiklan jatkumisen.

Keskustan kansanedustaja, edellinen maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 28.9.2013 Loimaalla Kilpakynnön Suomen mestaruuskisoissaKataisen sinipunahallitus on romuttamassa Kokoomuksen johdolla Suomen EU-liittymissopimuksen 141-artiklan jatkumisen. Maataloudessa eriarvoisuus A- ja B-alueiden sekä muun Suomen välillä kasvaa jyrkästi.
On käsittämätöntä, että hallitus vasta nyt hakee keinoja 141-artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi osana EU-lainsäädäntöä eli ns. CAP-uudistusta.

Hallituksen olisi pitänyt neuvotella Suomen EU:lta saamaan noin 500 miljoonan euron vuosittaiseen CAP-tukeen sellainen korotus, josta voisi rahoittaa Etelä-Suomen maidon ja naudanlihan tuotantoon sidotut tuet. Kun näin ei ole tehty, seurannee tästä Eteläisen Suomen maidon- ja naudanlihantuottajien tukileikkaukset.

CAP-uudistuksen periaatteet EU:n ministerineuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet kesällä. Nyt sitten kun uudistus on paketissa, hallitus ryhtyy jälkijättöisesti hakemaan, olisiko siellä sellaisia keinoja, joita voitaisiin hyödyntää ja käyttää Suomen liittymissopimuksen 141-artiklan tavoitteiden toteuttamiseksi.

On kysyttävä, miksi hallitus ei alun perin CAP-uudistuksesta viimeisten kahden vuoden aikana neuvotellessaan nostanut pöytään sellaisia keinoja, joilla olisi voitu turvata eteläisenkin Suomen maatalouden kannattavuus ja selviytyminen tulevaisuudessa? Miksi hallitus unohti kokonaan CAP-tuen noin 500 miljoonan euron vuosittaisen määrärahan korottamisen tarpeen, jos sen jakajiksi aiotaan lisätä eteläisen Suomen maito ja nautasektori?
Kun näin ei tehty, niin nyt yritetään siirtymäasetuksella runtata Suomen maito- ja nautasektorin tarvitsemat 141-artiklan mukaiset tuet CAP-uudistuksen sisään.

CAP-tukipolitiikka ei tunne maidon litramäärään perustuvaa tukea. Seurauksena olisikin Etelä-Suomen maidontuotannon joutuminen tukipolitiikassa todella eriarvoiseen asemaan ns. lehmäkohtaisella pääluvun mukaisella palkkiolla, kun samaan aikaan C-alueella tuotetaan maitoa, josta saa jatkossakin litrakohtaisen tuen kuten tähänkin asti. Suomen maidontuotannosta 20 % prosenttia on A- ja B-alueen Suomessa, mitä tämä tukimuutos kohtelisi todella epäoikeudenmukaisesti ja eriarvoisesti.

Onko Suomen perustuslain mukaista kohdella maidontuottajia maan sisällä näin radikaalin eriarvoisesti?
Hallituksen uhkapeli 141-artiklan jatkolla saattaa johtaa koko artiklan soveltamisen loppumiseen syystä, että pelkästään sika- ja siipikarjatalouden tarpeisiin sovellettavalla 141-artiklalla ei ole menestymisen mahdollisuutta EU-pöydissä.

Suomen maatalous elää erittäin vaikeaa kannattavuuskriisivaihetta. Tämä kriisimme antaa täydet perusteet hakea vakavien vaikeuksien tuelle jatkoa 141-artiklan perusteella. Tätä artiklaa ei saa nyt romuttaa ja kaikkein vähiten siksi, että valtio säästäisi muutaman kymmenen miljoonaa artiklan 141-mukaisia kansallisia tukia valtion tulevien vuosien budjetissa.

Suomen EU-liittymissopimuksessa Suomi jaettiin maatalouspolitiikan tukijärjestelmien osalta kahtia EU:n vaatimuksesta. Nyt Kataisen hallitus jakaa Suomen maataloutta jyrkästi kahtia yrittämällä siirtää 141-artiklan mukaiset maidon ja naudanlihantuotannon tuet CAP-uudistuksen alle siirtymäasetuksella tavalla, joka johtaa maidontuotannon litrakohtaisten tukien poistumiseen A- ja B-alueen Suomessa. Lopputuloksena on hyvin todennäköisesti koko 141-artiklan romuttuminen ja Suomen sika- ja siipikarja sekä puutarhatuotannon jääminen kokonaan tukijärjestelmien ulkopuolelle.

Lisätietoja: kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, puhelin 050 511 3044