Jäsenmaksukäytäntöjen yhdistäminen

Keskusta.fi / Järjestöaineisto / Jäsenmaksukäytäntöjen yhdistäminen

SUOSITUS JÄSENMAKSUKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISEKSI
Keskustan puoluevaltuuston vuosikokous 2014

 

 • Jäsenyys/Jäsenmaksusuositus
 • Jäsenmaksusuositus 30 euroa ja opiskelijat 20 euroa/ vuosi
 • Jäsenmaksun lisäksi jäsen voi maksaa niin halutessaan kannatusmaksua haluamansa summan, joka peritään jäsenmaksun yhteydessä.

Puoluevaltuuston vuosikokous antaa suosituksen jäsenmaksusta piireille, jonka piirit antavat edelleen Keskustan paikallisyhdistyksille, Keskustanaisten, Keskustan nuorten – ja Keskustaopiskelijoiden yhdistyksille.

Yhtenäisen jäsenmaksun aikaansaaminen edellyttää että kaikki yhdistykset ottavat suosituksen mukaisen jäsenmaksun käyttöön. Niin päättäessään, yhdistykset voivat poikkeuksellisesti tehdä eriyttävänä päätöksen ja periä eläkeläisiltä, nuorilta ja opiskelijoilta pienempää jäsenmaksua.

 • yhdistyksen jäsenet maksavat samansuuruista jäsenmaksua.
 • jäsen ei ole jäsen, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua.
 • jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan eronneeksi ja hänet poistetaan jäsenrekisteristä.
 • uuden jäsenhakemuksen tehneisiin henkilöihin otetaan yhteys kahden viikon sisällä jäsenhakemuksen jättämisestä, piirien toiminnanjohtajien toimesta (tai puolueen jäsenpalvelusta) jonka jälkeen heille lähetetään uuden jäsenen tietopaketti.(mm. puoluejohdon tervehdys, puolueen esite, jäsenmaksusopimus lomake, yhteystiedot omaan yhdistykseen ja piiriin jne.)
 • jäsenyyteen liittyvää viestintää uudistetaan


Jäsenmaksun perintä/Jäsenrekisterin ylläpito

 • perusjärjestöt päätöksellään myöntävät jäsenrekisterin ylläpito-oikeuden piireille. Tämän jälkeen jäsenrekisteriä ylläpidetään piireissä ja kukin piiri vastaa oman alueensa perusjärjestöjen jäsenrekisteristä.
 • puoluetoimistolla jäsenrekisteriä ylläpitää jäsenpalveluista vastaava henkilö. Hänen tehtävänsä määritellään erikseen piirien kanssa tehtävällä sopimuksella.
 • perusjärjestöt vastaavat tietojen päivittämisestä yhdessä piirien kanssa. Jäsenrekisteripäivitys suoritetaan vuosittain 15.2. mennessä.
 • piirit tekevät päätöksen yhdistyksiensä jäsenrekisterin- ja jäsenmaksuliikenteen hoitamisesta ja perivät siitä piirikokouksen päättämän ylläpitokorvauksen. Ylläpitokorvaus on kaikille yhdistyksille sama, riippumatta siitä onko yhdistys ottanut jäsenmaksu-suosituksen mukaisen jäsenmaksun käyttöön.
 • piirit palauttavat yhdistyksille jäsenmaksutuotosta piirikokouksen päättämän osuuden.
 • palautussumma maksetaan yhdistyksille kun yhdistyksen henkilöilmoitus, jäsenluettelo ja yhdistysrekisteripaperit ovat kunnossa, tiedot lähettävä piiritoimistoon 15.2. mennessä.
 • piirit perivät jäsenyhdistyksiltään piirikokouksessa päätetyn yhdistyksien jäsenmaksun, joka määräytyy jäsenmäärän suhteessa €/jäsen.