TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
TIETOSUOJASELOSTE
yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tämä on Suomen Keskusta r.p.:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
28.5.2018
                    
                

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Keskusta r.p.
Apollonkatu 11a
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Keskustan hallintopäällikkö, Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki, p. 010 289 7000

3. Rekisterin nimi

Suomen Keskusta r.p.:n tapahtumien ja koulutuksien osallistujarekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten. yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis- ja henkilötietoja voidaan käyttää myös Keskustan tapahtumiin ja koulutukseen liittyvän viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä Keskustan tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviin markkinointitoimenpiteisiin,

Rekisterissä voidaan käsitellä johonkin Keskustan tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuneen antamia, tapahtuman tai koulutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään:

Tapahtumailmoittautumisten ylläpitoon
Tapahtumasta viestimiseen ilmoittautuneille
Palautteen keräämiseen ilmoittautuneilta
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot:
Etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot tai muut tapahtuman/koulutuksen kannalta oleelliset tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Osallistujan tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuessa luovuttamat tiedot.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Tietoja voidaan myös jakaa tapahtuman sidosryhmien ja ulkopuolisten tapahtuman toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kesken. Lisäksi reksieritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja.  Rekisteri sijaitsee käyttöoikeuksilla rajatussa suljetun verkon suojatussa kansiossa. Kullakin rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.

Laiterikkoja ja inhimillisiä erehdyksiä varten tiedostopalvelinkoneelta otetaan varmuuskopiot säännöllisesti. Käyttöjärjestelmälle tehdään säännöllisesti tarvittavat tietoturvapäivitykset.

9. Rekisterissä olevan oikeudet. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
     
Jokaisella on oikeus tarkastaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevat tiedot ilman kustannuksia. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai kirjallisena rekisterinpitäjälle.