Puolue- ja vaalirahoitus

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
Keskustajohtoinen hallitus antoi eduskunnalle esityksen puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistamisesta. Eduskunta hyväksyi lain ehdokkaan vaalirahoituksesta kesäkuussa 2010. Uutta lakia sovelletaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Laki koskee muun muassa tukien ilmoitusvelvollisuutta sekä valvontaa. Tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta.

Taustaa

Tutustu:
Puoluelaki
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
Rahankeräyslaki