Hausjärven kunnanhallituksessa 2017-2021


Heini Ristavaara
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

jäsen Kaisa Malin
jäsen Simo Jaakkola


varajäsen Outi Miettunen
varajäsen Olli Lokinperä
varajäsen Mika Tonteri