Marjatan blogi
Katso myös valtuustoryhmän kuulumiset 


Tervetuloa

Tule tutustumaan Keskustan  toimintaan

7.3. Keskusta kampanjoi tiistaimarkkinoilla Hämeenlinnan torilla kello 10-13

25.3. Keskusta torilla

 

Torstaiteemat

To 15.12 

keskustelua maakuntauudistuksesta Kanta-Hämeen piirin toimisto, Rauhankatu 11 15.12 klo 17-19.00

 

Torstaiteemat jatkuvat vuoden 2017 puolella, aiheina mm. uusi kunta, kultuuri, sote ja valinnanvapaus

 

aikaisempia keskusteluja:

To 24.11

klo 18.00 Soteuudistus

 

to 27.10. 2016  klo 18.00 Keskustan Kanta-Hämeen piirin toimisto, Rauhankatu 11. Järjestämme noin tunnin mittaisen keskustelun aiheesta Hämeenlinnan kaupungin talous alustaa talousjohtaja Jussi Oksa

Katso lisää tietoja tapahtumista kohdasta uutiset ja

tapahtumat

 

Katso lisää tietoja tapahtumista kohdasta uutiset ja

tapahtumat 

 elomessut2012.JPG


KESKUSTALAISVALTUUTETUT HÄMEENLINNASSA

Kunnallisvaalit järjestetttiin 28.10.2012
Keskustalla oli Hämeenlinnassa 50 ehdokasta. 

Valtuustoon valittiin: Hannu Kärpänen, Marjatta Rahkio, Leena Suojala, Pekka Pohjalainen, Antti Leinikka ja Jukka Sorvari

Katso yhteystiedot kohdassa kuntapäättäjät/valtuusto

----

KESKUSTAN YHDEKSÄN LÄHEISTÄ VAALITEEMAA KUNNALLISVAALEISSA 2012 OLIVAT:

Lähidemokratia, Lähiruoka, Lähikoulut,
Lähihoitopalvelut, Lähihoivapalvelut, Lähielinkeinot,

Lähipalvelujen huomioiminen  kaavoituksessa,
Lähikulttuuria kaikille  ja Lähiseudullinen yhteistyö Hämeessä

1. Alueellinen vaikuttaminen


Kuntalaisten tahto osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen riippuu ratkaisevasti heidän tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Yhteisistä asioista ja palveluista päättävien piiri ei saa supistua liiaksi. Keskusta haluaa säilyttää päätöksenteossa paikallisen asiantuntemuksen ja pitää yllä kuntalaisten kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon myös jatkossa.

2. Kaupungin yhtiöiden kriittinen arviointi


Yhtiöiden ja niiden tuottamien palvelujen taloudellisuutta ja toiminnan laatua täytyy seurata. Kaupungin luottamuselimillä pitää olla oikeus puuttua yhtiöiden ja liikelaitosten toimintaan. Palvelu- ja hankintastrategia otetaan uudelleen käsittelyyn. Hankintakriteerien pitää mahdollistaa lähiruuan käyttö. Yhtiöittämispäätösten tulee perustua todelliseen riskien arviointiin ja harkintaan, jossa huomioidaan nykyistä vastuullisemmin asukkaiden ja veronmaksajien etu.

3. Turvallinen koulu

Suomalaisen tasa-arvon tärkein perusta on jokaisen oikeus ja mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Koulun tulee olla kohtuullisen matkan päässä kotoa ja luokkakokojen riittävän pieniä. Perusopetusta tulee resursoida riittävästi. Keskustan tahto on, että lukiokoulutusta ja ammattikoulutusta resursoidaan tasapuolisesti koulutuskuntayhtymän alaisissa liikelaitoksissa. Homekouluongelman ratkaisu on riittävä kunnossapito ja rakennusaikainen valvonta.


4. Työikäisistä terveempiä

Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa on vahvistettava samalla, kun kuntalaisten vastuunottoa tuetaan oman terveyden edistämisessä. Koko Hämeenlinnan alueen terveyspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta pitää arvioida sekä tuottaa siihen liittyvää tietoa päättäjille ja kuntalaisille.

5. Ikäihmisten omatoimisuutta tuettava


Kodin ja lähiympäristön esteettömyys, toimivuus ja turvallisuus tukevat vanhusten omatoimisuutta. Laitoshoidon lisäksi ikäihmisten palveluja tulee tuottaa yhä enemmän myös heidän koteihinsa. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulee toimia saumattomassa yhteistyössä ikäihmisten palveluja järjestettäessä ja heidän toiveitaan kuunnellen. Vanhuksen hyvinvoinnin perusta on lämmin ja maukas ateria.

6. Elinkeinopolitiikalla lisää hyvinvointia

Yritys- ja elinkeinotoimintaa tulee entisestään rohkaista ja luoda kunnallisesti hyvät toimintaedellytykset. Elinkeinopolitiikan on oltava tasapuolista koko kunnan alueella.


7. Asumisen edellytykset

Kaupungissa on tärkeää puuttua yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, infrastruktuuriin, rakentamiseen ja liikenteeseen. Ilman asumisen edellytyksiä kaupunki ei kasva ja kehity. Keskusta painottaa kaavoitusta koko kaupungin alueella. Kouluja ja päiväkoteja on suunniteltava samassa tahdissa kuin asumista.

8. Elämänlaadusta lisäpotkua

Kulttuuri ja liikunta ovat Hämeenlinnan vetovoimatekijöitä. Kulttuurin kautta vahvistetaan luovuutta, lahjakkuutta, innovatiivisuutta, kansalaisaktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Elämänlaatupalveluilla edistetään myös terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Liikunnassa painopisteenä on terveyttä edistävä arkiliikunta ja lähiliikuntapaikat.

9. Hämäläistä vetovoimaa


Hämeenlinnan tulee olla haluttu yhteistyökumppani Hämeenlinnan seudulla, koko maakunnassa ja myös muiden maakuntien keskuudessa.

KUVASSA KESKUSTA Hämeenlinnan Reskalla vappuna 2010.

reskavappu2010.JPG 

 >

 

 

 

 

 

Uutisia

9.10.2012

Mitä on läheltä saatava erikoissairaanhoito Hämeenlinnassa ?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestely on kansallisesti pattitilanteessa. Selvityksissä ja työryhmissä pohditaan väestömääriä ja hallintoalueita kun pitäisi käydä  asiantuntijakeskustelua siitä mitä on läheltä saatava erikoissairaanhoito.

Maan hallituksen päättämättömyys ja askartelu hallinnon palikoiden kanssa voi johtaa tilanteeseen, jossa vakavasti sairastunut kansalainen on vailla hoitopaikkaa.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi Hämeenlinnassa on  kiireellisesti määritettävä ne terveydenhuollon osa-alueet, joissa perusterveydenhuollon osaamista ja resursseja aletaan systemaattisesti laajentaa. Lisäksi on sovittava maakunnan ja sairaanhoitopiirin kuntien kanssa siitä, mitä terveydenhuollon osa-alueita voidaan hoitaa yhteistyössä ja miten tämä erikoissairaanhoito järjestetään.  Hämeenlinnan on typerää jatkaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon alibudjetointia. Onnistuneisiin ratkaisuihin kuten Forssan malliin tulee tutustua ennakkoluulottomasti. Olemme tilanteessa, jossa kaikki yhteistyön esteenä olevat kivet on käännettävä kuntalaisten ja maakunnan terveydenhuollon pelastamiseksi.

 

18.6 klo 11.00 TIEDOTUSTILAISUUS Hämeen Linnassa
Aiheena: Kunnallisvaalit 2012: Keskusta ja muut muutokset tekijät Hämeenlinnan kaupungissa

14.9 Hämeenlinnan Keskustan kannanotto Lammin Sairaalan lopettamisesta

Pitkäaikaispotilaat pellolle?

Hämeenlinnan kaupungin terveysalan virkamiesjohdon suunnitelma Lammin sairaalan vuodeosaston lopettamisesta perustuu vääriin käsityksiin ja vääristeltyihin laskelmiin.  Vuodeosaston potilaiden hoidon tarpeesta ja henkilökuntatilanteesta Ydin-Hämeen alueella ei ole olemassa todellista tietoa.  Mitään päätöksiä Lammin vuodeosaston tai Ydin-Hämeen terveyden- ja vanhustenhuollon palvelurakenteen suhteen ei tule tehdä ennen kuin palvelurakenteen tilaa kuvaava selvitys on oikeasti tehty  ja sen tuloksista on raportoitu päättäjille ja kuntalaisille.

Sairaaloiden toimivuutta mitataan hoitopäivissä. Näitä hoitopäiviä on Lammin sairaalassa viime vuonna ollut 10 000, joka on noin neljännes kaikista hoitopäivistä Hämeenlinnassa. Tehokkaasti toimivan yksikön lakkauttaminen ajaisi Hämeenlinnan takaisin tilanteeseen, jossa keskussairaalasta perushoidon tasolle siirtyvät potilaat olisivat vailla hoitopaikkaa ja keskussairaala laskuttaisi näiden potilaiden osalta kaupunkia siirtoviivemaksulla. Siirtoviivemaksuja Hämeenlinna maksoi  viime vuonna lähes miljoonan euron edestä.

Hämeenlinnan valtuusto käsitteli viime kokouksessaan alueellista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Pitkistä keskusteluista huolimatta suunnitelman ydin näyttää jääneen hämäräksi virkamiesjohdolle.  Järjestämissuunnitelman kantava idea on lisätä terveydenhuollon resursseja ja osaamista lähellä kuntalaista, ei keskittäminen ja erikoissairaanhoidon kulujen lisääminen. Aikeet ja puheet lähipalvelujen kuten terveyskeskusten ja niiden osastojen lopettamisesta laskennallisten säästöjen takia ovat järjettömiä. Hämeenlinnan keskusta ei hyväksy minkäänlaista terveyskeskuspalvelujen tai muiden lähipalvelujen  alasajoa liitoskuntien alueella.

Hämeenlinnan Keskusta