Varhaiskasvatus

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 46:

Taustaa: Hallitus on käynnistänyt varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa pienen koululaisen oppimistuloksia ja vähentää eriarvioisuutta.
 
Kysymys: Tuleeko varhaiskasvatusta mielestäsi kehittää:
Vastaukset:
a) Varhaiskasvatuksen nollamaksuluokkaa laajentamalla? 1,69%
b) Varhaiskasvatuksen laatua olosuhteita kehittämällä, esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä tai sisäilmaongelmiin tiukemmalla puuttumisella? 72,88%
c) Avointa varhaiskasvatusta, eli perheille maksutonta kerhotoimintaa kehittämällä? 25,42%


  Viikon kysymys 46 varhaiskasvatus.jpg

 

Kommentit:

"Pienemmät ryhmäkoot ehdottomasti!! Sijaisten hankkiminen pakollista, vajaalla miehityksellä ei saisi pyörittää toimintaa."

 

"Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja tulee pitää yllä jatkossakin. Lapsimäärän laskiessa tuntuu että vain suuret ja isot päiväkodit pärjäävät. Kaikki perheet eivät kuitenkaan halua valita päiväkotia lapsensa varhaiskasvatuspaikaksi. Osa HALUAA valita pienen, kodinomaisen ympäristön esimerkiksi perhepäivähoidon tai ryhmäperhepäivähoidon jossa on myös ammattitaitoista varhaiskasvatushenkilöstöä mutta jonka ympäristö on luonnollisempi lapselle ja joustavampi perheelle monin eri tavoin. Kaikkia varhaiskasvatuksen muotoja tarvitaan sillä perheet ja heidän valintansa ovat erilaisia. Ei anneta isompien paikkojen jyrätä pieniä alleen!"

Kaisa Malin

 

"Suurin hyöty saataneen Varhaiskasvatuksen nollamaksuluokkaa laajentamalla, jollin voidaan saavuttaa suurempi osallistumismäärä Varhaiskasvatuksen segmenttiin. Mutta samalla pitäisi kuitenkin laajentaa maksutonta iltapäiväkerhotoimintaa, jotta mahdollisimman moni pystyisi siihen osallistumaan jo turvallisuudentunteen lisäämiseksi, sillä moni lapsi kokee turvattomuutta yksin kotona viettäessään aikkaa ennen huoltajan kotiin saapumista. Myös ryhmäkoot ovat liian suuria tällä hetkellä ja henkilöstöä on liian vähän, koska niin moni jää vaille yksilöllistä huomiota ja opetusta. Kaikki edellä mainitut ovat myös tilastollisesti tutkittua tietoa, ja kannanottoni perustuu niihin sekä omakohtaiseen kokemukseen alalta. Henkilöstöä voisi olla myös kevyemmällä ja nopeammalla koulutuksella avustavissa tehtävissä kuten oli vielä 1980-2000-luvuilla, jotta saataisiin kokeneet ja hyvin koulutetut ammattilaisten aika riittämään pedagogiseen työhönsä. PS. Myös oppimisessa tavutus tulee palauttaa kaikkiin äidinkielen opetusta antaviin yksikköihin, jotta oppimisvaikeudet saadaan ehkäistyä. Tilastot puoltavat tätä ja kokeneiden opettajien tietotaito työssään sekä heidän huomionsa! Kun äidinkieli opitaan oikein, lapsi pärjää eri kielissä ja looginen ajattelu mahdollistuu! KIITTÄEN kysymyksestä. (noin 30-vuoden kokemus ja tutkintopätevyydet monelta alalta)"

Jaana Kilpi-Kiukainen

 

"Varhaikasvatuksen opettajien arvostusta ja palkkaa on lisättävä! Uusien pätevyysvaatimusten myötä aiemmin pätevien sosionomien ja sosiaalikasvattajien oikeuksista on huolehdittava!"

Pasi Kylmälä

 

"Laatutekijät ovat ehdottomasti tärkein kehittämisen kohde. Jos alalta karkaa koulutettu henkilökunta koska palkkaus ja alan arvostus ovat surkeita, ovat muut toimenpiteet turhia. Myös riittävät resurssit erityisvarhaiskasvatukseen ovat erityisen tärkeitä."

 

"Meillä Pielavedellä on varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämishanke menossa. Luomme tulevaisuuden Tarulinnaa. Olkaa yhteydessä niin kerron lisää!"

Jani Alakangas

 

"Myös avointa maksutonta varhaiskasvatusta tulee kehittää"

 

"Vaka-keskustelu keskittyy lähes täysin päiväkodeissa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen. Kehittämällä avointa varhaiskasvatusta voidaan vaikuttaa myös päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös kodeissa on kautta aikojen annettu varhaiskasvatusta. Koti on aito oppimisympäristö ja se tulee tunnistaa ja tunnustaa."

Roberta Fabritius

 

"Varhaiskasvatus on mukana erilaisten perheiden arjessa, työssä tulee miettiä mikä on se painopiste jota halutaan kehittää. Eriarvoisuuden vähentäminen on tärkeä tavoite. Koen, että puhe kotivanhempien ja työssäkäyvien vanhempien paremmuudesta ei vie asioita eteenpäin. Suomi on juuri nyt paras maa saada lapsia, tuetaan eri tavoin perheitä."

 

"Vaikuttaa siltä, että yksinkertaiset asiat halutaan kehittää sekaviksi paljon terapiaa kuluttaviksi."

"50 prosenttia oppimiskyvystä kehittyy ensimmäisen neljän vuoden aikana. 30 prosenttia kehittyy vielä kahdeksan vuoden ikään mennessä. Näinä vuosina muodostuvat ne hermoyhteydet, joihin kaikki myöhempi oppiminen tapahtuu. Lapset tarvitsevat paljon virikkeitä kaikille aisteille. Parhaita kouluja ovat rannat, metsät, eläintarhat, museot, leikkikentät. Oppimisen edellytys on että tehdään leikistä aina hauskaa. Lapsen on saatava liikkua niin paljon kuin se haluaa. Koulutuksen on alettava syntymästä. Virikkeiden ympäristö kotiin, päiväkotiin ja kouluun. Vauvan Huijaaminen, hierominen ja keinuttaminen- siitä lähtee oppimiskyvyn vahvistaminen."

 

"Ryhmäkokojen pienentäminen on ykkösjuttu! Painotus oltava lapsen parhaassa, ei vahempien tai hrnkilökunnan."

 

"Pienet tarvitsevat aikuisen huomiota, ja isoissa ryhmissä tämä ei toteudu, vaan hiljaisemmat jäävät ns.jalkoihin."

 

"Koti varhaiskasvatuksen ympäristönä tulee tunnistaa ja tunnustaa aitona oppimisympäristönä laitoshoidon sijaan. Turvallisessa kotiympäristössä lapsi oppii luonnollisesti tulevaisuudessa tarvitsemansa asiat paremmin kuin ikäistensä kanssa laitoksessa. Mikäli perheessä on eri ikäisiä lapsia, saavat kaikki lapset virikkeitä terveeseen kasvuun."

 

"Varhaiskasvatuksen laatua voitaisiin parantaa mm. lisäämällä varhaiserityisopettajia sekä tuomalla opiskeluhuollon palveluita päiväkoteihin, samoin kuin koulun palvelusektori toimii."

Opettaja

 

"Ryhmäkokojen pienentäminen sekä jouston lisääminen tekisivät varhaiskasvatuksesta houkuttelevampaa. Ei tarvi olla joko tai, vaan sekä että. Siis kotona ja vakassa."

Hannu Aho

 

"Lasken olosuhteisiin mukaan myös opetussuunnitelman, jota sietäisi muokata pikaisesti. Nykyinen ei millään tapaa edistä oppimista tasapuolisesti."

 

"JOs Suomessa halutaan Englannin ja Ranskan sijoille PISA-tutkimuksissa (sijat 30-40, koulu alkaa 3 vuotiaana) niin sen ku pannaan lapset entistä aikaisemmin kpuluun. Päivähoito pitäisi olla päivähoitoa ja koulu alkaa 7 vuotiaana. Tällä reseptillä suomi on ollut PISAN kärjessä. Sitä mukaa ku koulu alkanut aikaisemmin tulos on laskenut. Nyt tutkimusiässä on ensimmäiset eskoulun käyneet ikäluokat. Tulos -2 sijaa PISA tuloksissa. Halutaanko Suomesa tätä?"

 

"Työkokemukseni perusteella, lähes 40 vuotta tein työtä varhaiskasvatuksessa, ennen kaikkea esiopetuksessa. Joten tohdin sanoa: avointa varhaiskasvatustoimintaa tulisi arvostaa.Siinä vanhempi yhdessä lapsen kanssa saa vertaiskontakteja, asiantuntija neuvoja ja sopivan virikkeellistä toimintaa. Alle 2 vuotiaiden parasta hoivaa on kotihoito."

 

"Päiväkotien ja esikoulujen erityisopetusresurssia on lisättävä ja seulontoja on tehtävä. Kouluun tulee jatkuvalla syötöllä porukkaa, joilla graaveja vaikeuksia ja oireilua. Ei mitään papereita, ei mitään tehty. Koulussa sitten pikasiirtoja ja räpiköintiä; suma seisoo ja lapsi kärsii. Ei näin."

Peruskoulun erityisopettaja

 

"Esiopetus tulee pääsääntöisesti toteuttaa alakoulun ja alkuopetuksen rinnalla fyysisesti mahdollisimman lähellä toisiaan laajan yhteistyön mahdollistaen ."

Juhani Vihervuori

 

"Pienemmät ryhmät ja tarpeeksi avustavaa henkilökuntaa. Lasten kanssa kun ollaan, niin ”siinä samalla” ei tehdä kirjallisia töitä tai mitään muutakaan! Henkilökunta ei jaksa tätä menoa. Nim. alanvaihtaja"

Tanja

 

 

 

 

""

 

 

"Liian suuret ryhmäkoot, erityislapset suurissa ryhmissä ammattitaidottoman hlökunnan kanssa. Erittäin paljon epäpäteviä työntekijöitä - avoimiin virkoihin ei hakijoita. Hlökunnan työajat eivät riitä kattamaan lapsien hoitopäivien pituuksia - aamuisin ja iltapäivisin suhdeluvut ovat järkyttäviä! Henkilöstöllä paljon sairaspoissaoloja - laadukkaita sijaisia ei saatavilla."

Julia

 

"Ehdottomasti ryhmäkokoja pienentämällä ja myös lakiin lisäämällä tiukennus milloin pitää henkilöstö asetusta noudattaa. Mielestäni koko päivän pitää olla asetuksen mukainen henkilökunta ei vain niin että riittää kun päivän aikana täyttyy asetus."

 

 

"Kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla maksutonta varhaiskasvatuksesta täysikäisyyteen saakka. Ketään ei tule kuitenkaan pakottaa peruskoulutuksen jälkeen jatko-opintoihin. Jo varhaiskasvatuksessa havaitut puutteet lapsen kehityksessä tulee huomioida eri keinoin hänen hyväkseen. Ryhmäkoot tulee olla sellaiset, että hitaamminkin kehittyvä lapsi tuntee joukossa olonsa viihtyisäksi ja turvallisesksi niin päiväkodeissa kuin peruskoulutuksessakin. Kodin ja kasvattajien välinen yhteistyö tulee saattaa luonnolliseksi kanssakäymiseksi. Yhteiskunnallamme tulee olla varaa kattavaan kasvatukseen ja koulutukseen. Sillä tavalla torjumme yhteiselomme ikäviä sivuvaikutuksia."

Saari Erkki J. e-mail. jaska.saari @luukku.com

 

""

 

 

"Parasta olisi hajottaa hallitus ennen kuin puolue putoaa sarjaan ynnä muut, ja tuloksissa siis toiselle sivulle."