Vanhuspalvelut

Viikon kysymys vanhuspalvelut yläkuva2.jpg

Taustaa: Vanhuspalveluja koskeva julkinen keskustelu on keskittynyt viime ajat sitovan henkilöstömitoituksen tuomiseen tehostettuun palveluasumiseen. Hallituksen esitykseen sisältyy nyt tavoite, että noin kolmen vuoden päästä jokaista kymmentä vanhusta kohden on seitsemän hoitajaa (0,7 henkilöstömitoitus).

Kysymys: Mikä asia tulisi seuraavaksi ottaa kiireellisimmin kehittämisen kohteeksi:

    a) Omaishoito (yhtenäiset sopimukset ja palkkio koko maassa, omaishoitajien vapaat jne.) 26,67%
    b) Kotihoito (henkilöstön riittävyys, teknologian hyödyntäminen, päivystysluonteinen apu jne.) 62,22%
    c) Saattohoidon kehittäminen (kivunhoito, saattohoito asumispalveluyksiköissä ja kotona jne.) 8,89%
    d) Muu, mikä? Kerro kommenteissa. 2,22%
Viikon kysymys vanhuspalvelut.jpgKommentit

Budjetti tasapainoon, verotulojen kasvattaminen ja menojen karsiminen tuloihin nähden. Palkka verotusta kevennettävä kauttaaltaan. Valtion avustukset yrityksille tuloutettava valtiolle takaisin ainakin jos yritys myydään osittain tai kokonaan ulkomaiseen omistukseen.Erityisesti kansallisesti tärkeät toimialat-, tuotteet- ja tuotannot säilytettävä kotimaisessa omistuksessa missä valtio omistus osuus yli 50%. Kuten energia tuotannon kantaverkko, vesi- jätehuollon kantaverkko, tie-, vesi- ja raideliikenteen verkosto. Verotukseen liittyen veroparatiiseihin liittyvät verokikkailut pitää estää täysimääräisesti ja saattaa verotuksen alaisiksi, .mm eläkeläiset. Jokainen työtätekevät (yrittäjä, yritysjohtajat jne.) palkkatuloisen verotuksen alaisiksi ammatista saatavan palkan mukaan niin että sitä ei nosteta pääoma tuloina. Eli pitää jollain tasolla määrittää peruspalkka tehtävästä työstä joka on palkka verotuksen piirissä. Näin saadaan kokonais veroastetta alaspäin veropohjan laajenemisen myötä.    


Olisi pitänyt lähteä kehittämään vanhustenhoitoa kokonaisuutena. Nyt lähdettiin viemään yhtä tavoitetta eli 0,7 -hoitajamitoitusta ensin ja muut asiat jäivät tämän jalkoihin. Koti- ja omaishoidon kehittämisen olisi pitänyt kulkea yhtä jalkaa.    

 

Kotihoito on tässä maassa pahimmin alimitoitettu henkilöstöresurssien suhteen. Myös hoidon laatu vaihtelee. Käytännöt eivät oke yhtenäiset. On suuria eroja esim. Sen suhteen, mitä hoitotarvikkeita kotihoitaja saa käyttää hoitaessaan esim. Haavoja. Kotihoidon työn vetovoimaisuuteen on kiinnitettävä myös huomiota. Edellä mainitut asiat, kun korjataan, tilanne paranee osittain. Kukaan ei halua tehdä työtä hirveässä aikapaineessa ja vielä puutteellisilla välineillä ja kun pihalla odottaa auto, jossa on sakkolappu, joka pitää itse maksaa.   

Kaisa Kauppinen

 

Minä olen huolissani kehityksestä, että kaikki vanhukset pyritään hoitamaan kotona mahdollisimman pitkään vaikka koti ei olisikaan enää turvallisin paikka sairastavalle ja yksinäiselle vanhukselle. Laitospaikkoja on vähennetty runsaalla kädellä julkisella puolella ja kun sitten kotona ei kerta kaikkiaan enää pärjää, vanhuksia sijoitetaan yli kuntarajojen koska paikkaa kotikunnasta edes yksityiseltä ei saa eikä kaikkien varat edes riitä yksityisiin hoivakoteihin. Mahdollisten omaisten sekä ystävien tai yhtä vanhan puolison on vaikea vierailla laitoshoidossa olevan puolisonsa luona, mikäli asuinpaikkaa ei löydykään omasta kunnasta ja toimivien kulkuyhteyksien päästä. Viihtyisä "laitospaikka"/vanhustenkoti/senioritalo omassa kunnassa on mahdollisesti tuttu eikä muutto sinne olisi ehkä lainkaan vaikeaa vaan toivottu sekä vanhuksen että omaisten taholta. Väki vanhenee ja joka kunnasta täytyy löytyä koti ja hoiva ikänsä siellä asuneille vanhuksille. Ihmettelen kovasti myös sitä, että miten voi olla edullisempaa hoitaa kotiin vanhuksia useamman kerran päivässä, jos välimatkat ovat 50 km ylöspäin (taajamien ulkopuolelle). Kaikki eivät hoivakotiin halua - ymmärrän sen. Heillä voi tällöin olla turvaverkko kunnossa ja omaishoitoon täytyy silloin panostaa, mutta olen ollut tekemisissä vanhusten kanssa, jotka tuntevat kovasti turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Hoitajia kyllä käy, mutta säännöllinen ruokailu, nukkuminen ja lääkitys saattaa mennä sekaisin tästä huolimatta. Tuntuu todella pahalta jättää vanhus selviytymään yksinään ja kertoa hänelle, että huomenna klo 9 tulee hoitaja käymään katsomassa sinua, pärjäile siihen asti. Lapsia ei saa jättää yksin "heitteille", mutta ei niin pidä tehdä vanhuksillekaan.  

Helka Tapio

 

Tepa paikkojen riittävyys. Aina koti ei ole vanhukselle paras paikka. Usein elämän viimeisien kuukausien aikana tarvitaan jatkuvaa huolenpitoa. Tämä palvelu on edullisempaakin tuottaa vanhainkodissa kuin kotona.   

Tapio Pajunpää

 

Hoitajien koulutuksen ja osaamisen varmistus. Pelkkä määrä ei ratkaise. Myös palkka pitää olla hyvä. Ihmisen hoitamisen arvostus näkyy palkan märässä.    

 

Poistakaa kunnilta mahdollisuus kilpailuttaa vanhusten hoiva niin, että hinta on 100% määräävä tekijä. Nyt hoitopäivä kunnallisessa maksanee 170€/pv ja kilpalutettuna yksityisellä jotain 115€/pv ja siinä lienee firman katetta noin 20% - ei tarvitse olla rakettitieteilijä kun tietää ettei alle 100€ päivä hinnalla saa hyvää hoivaa. Kunnat siis eivät saisi kilpailuttaa hoivaa verille kun silloin saa vaan huonoa palvelua.    
    
    
Terveys- ja lääkemaksut tulojen mukaisiksi.    

 

Vanhoille ja sairaille tarvittaessa kotipalvelua, kun he tahtovat. Kotona asuminen käy kuntoutuksesta fyysisesti ja henkisesti    

 

Ikäihmisille pitäisi kunnissa järjestää maksutonta matalan kynnyksen liikuntaa useita kertoja viikossa. Parempi toimintakyky pidentää selviytymistä kotona ja parantaa elämänlaatua. Ryhmäliikunta tuo myös sosiaalisia kontakteja ja mielenvirkistystä. Toinen kehittämiskohde on lääkehoito. Jokaisen ikäihmisen lääkitys pitäisi apteekin toimesta tarkastaa säännöllisin väliajoin päällekkäisyyksien ja turhien lääkkeiden karsimiseksi. Näin tulisi säästöjä lääkekuluihin ja vähemmän lääkkeistä aiheutuvia haittoja.    

 

Kotona asuvien vanhusten kokemaan yksinäisyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja helpotusta.    

 

Palkkatukea että voi palkata vakituisen kotiavustajan muutama tunti päivässä.Joka hoitaa kaikki kotitalouteen kuuluvat työt,mm.ruoan laiton,siivouksen pyykkihuollon.   

seija vikamaa

 

Perhekotijärjestelmää kehitettävä ja teknologian hyödyntämistä.. ( valvomot ) turhan isoja asuntoja petipotilailla kotona.. omaishoitokin on tärkeä ja sen korvaukset todella olis hyvä saada yhtenäisiksi vaikka se omaishoidon tapainen tapahtuis perhekodeissa.    

 

Kotihoito ehdottomasti. Vielääkään ei henkilöstöä ole tarpeeksi, vaikka asiakkaiden kunto on entistä huonompi ja määrä lisääntynyt. Kotihoidossa jo liian huonokuntoisia. Kotihoito on ollut suuressa myllerryksessä jo monia vuosia ja henkilöstön jaksaminen todella lujilla.    

 

Asenne,arvostus,kunnioitus,tärkeä ei ole ajasta kiinni.   

Anja koivisto

 

Lisää lääkärinkoulutukseen aloituspaikkoja. Sotea kokonaisuutena ei saada kuntoon jos on pula lääkäreistä. Nyt kun on pula, maaseudulle ja pieniin yksiköihin ei riitä tekijöitä. Samoin sairaanhoitajien koulutusta ja alan houkuttelevuutta lisättävä.    
Ehdottomasti kotihoito. Nyt, kun palvelukotien hoitajamitoitusta nostetaan, on vaara, että kotihoidosta vähennetään.

 

Kotihoitoon pitää siis panostaa seuraavaksi,    

 

Kotihoito, hoitajamitoitukseen ei saa ottaa henkilöstöä kotijoidosta.    

 

Taloudellinen järkevyys! Vanhuspalveluiden ehkä suurin ongelma on ali/ylihoitaminen. Eri tasoisten hoitopaikkojen puute ja vallalla oleva ajatus siitä että, vanhus pitää hoitaa samassa paikassa, oli vointi/toimintakyky mikä tahansa. Laitospaikkojen muuttaminen asumispalveluiksi lisäsi ajatusta että se asumispalvelupaikka on vanhuksen koti ja siellä pitää hoitaa oli hoitajia liian vähän tai paljon. Kuntiin pitäisi luoda lisää erilaisia palveluasumispaikkoja, sekä kehittää kotiin vietäviä palveluja. Pienempien kuntien tulisi tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen vaativimpien paikkojen suhteen. Nyt tuntuu että monet kunnat/kaupungit ovat osaamattomien johtajien vuoksi menossa kovin väärään suuntaan, joka lisää erikoissairaanhoidon tarvetta ihan turhaan ja se vasta maksaakin jos joku!!!   

Antti Sainio, sh.

 

Omaishoito. Kuren niin moni muukin suomalainen, olen nähnyt toisen vanhempani hoitavan puolisoaan rakkaudella ja velvollisuudentunnosta loppuun asti. Eivät he juuri valita mutta ansaitsisivat paljon enemmän taloudellista tukea mitä nyt saavat.   

Harri Jussila

 

Eutanasia tulisi sallia niissä tapauksissa jossa muuta ei ole tehtävissä. On hirveää seurata omaisen kärsimystä kun lääkäreiden mukaan muuta ei enää ole tehtävissä kuin odottaa elämän hidasta päättymistä  

 

Kotona hoidetaan jo nyt liian huonokuntoisia , lisää hoitajia kotipalvelun tai huonokuntoiset hoitopaikkoihin. Ei kaunistella kotihoidon turvin tilastoja kuten nyt näyttää olevan tapana.    

 

Omaishoito myös kehittämisen kohteeksi.    

 

Saatavuutta eli paikkoja lisää. Asumispalveluiden piiriin pitää päästä heti kun itse tai omaiset toivovat. Perhehoitoa myös lisää siirtymävaihepaikoiksi.   

Sanna Kurki

 

Kotihoito pitää saada parempaan kuntoon - hoitajilla aivan liian paljon vanhuksia vastuullaan ja moni vanhus suorastaan heitteillä. Työn sisältöä ja laatua tulee kehittää. Hyvä kotihoito siirtää tehostetun palveluasumisen aloitusta ja tekee kotona asumisesta inhimillistä. Monia kehittämishankkeita on tehty mutta hyviä käytäntöjä ei ole saatu jaettua. Tekniikka tehokkaammin avuksi.    

 

Vanhuksille ei löydy hoitopaikkoja esim ep:llä muistihäiriöiset ovat yksin kotona    

 

Poistakaa kunnilta mahdollisuus kilpailuttaa vanhusten hoiva niin, että hinta on 100% määräävä tekijä. Nyt hoitopäivä kunnallisessa maksanee 170€/pv ja kilpalutettuna yksityisellä jotain 115€/pv ja siinä lienee firman katetta noin 20% - ei tarvitse olla rakettitieteilijä kun tietää ettei alle 100€ päivä hinnalla saa hyvää hoivaa. Kunnat siis eivät saisi kilpailuttaa hoivaa verille kun silloin saa vaan huonoa palvelua.    

 

Omaishoitoa tulee kehittää yhä monipuolisemmaksi. Myös varhaisvaiheen tukea tulee antaa siten, että ikäihmisen omaiselle korvataan ansionmenetys esim lääkärillä yms terveyspalveluissa avustajana ollessa. Omaishoidon monet muodot ovat kevein tapa siirtää raskaita ja kalliita hoitoja tuonnemmaksi.    

 

Kotihoidon varassa asuu tällä hetkellä niin paljon huonokuntoisia, sinne kuulumattomia potilaita, Resurssit kotihoidossa liian pienet, Hoitajat kuormituneet, josta seuraa sairauspoissaoloja, jotka taas lisää kuormitusta. Kunnilla ei ole resursseja laittaa kotihoitoa kuntoon. Haluja ehkä olisi. Julkinen paine laitoshoidon valvontaan houkuttaa kuntia pitämään sen kunnossa, Vanhusten kotona ongelma ei niin akuutisti mielessä, se helposti unohdetaan, ja vastuuta sälytetään omaisille ja potilaalle itselleen.   

Esa Rantasalmi

 

Haluaisin, että vanhustenhuollon laatusuositukset otetaan tosissaan. Kaikkien toimijoiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon ikäpoliittiset kysymykset, sairauksien ennaltaehkäisy, hyvä ja turvallinen arki. Tähän työhön vaaditaan tahtoa ja hyviä yhteistyötaitoja.    

 

Kotihoidossa apua kauppareissulla, labrakokeet tulisi voida ottaa kotona, kun on huono liikkua. Tietotekniikka monille täyttä hepreaa, siihen apua. Pankeille velvollisuus tulla kotiin neuvomaan ja hoitamaan laskut, rahat siirtyy tyynyn alle pois pankeista!    
Omaishoito ja kotihoito kuntoon   
Lahtinen Jarkko

 

Kotihoidon hoitajien riittävä mitoitus asukasta kohti, pitää mennä turvallisuus edellä!  

 

Täysi indeksikorotus eläkkeisiin. Raippaveron poistaminen / alarajan korottaminen. Lisää meidän eläkeläisten ostovoimaa ja voimme itsekin ostaa joitakin palveluja joita nyt rahoitetaan julkisesti tai ei saatavilla. Meitä kuitenkin n. 1.5 miljoonaa senioria.  


Yhtä enevässä määrin iäkkäät ihmiset jäävät kotiin, koska palvelukotipaikkoja ei ole riittävästi. Omaisille tulisi olla mahdollisuus palkata hoitaja kotiin palkkatuen turvin. Varsinkin jos perheessä on kaksi ikäihmistä. Jo 80 - luvulla oli pitkäaikaistyöttömiä mahdollista palkata työllistämistuella. Tulisi osata laskea, että asumiskustannuksia ei tule yhteiskunnalle ja palvelukotipaikan kustannukset ovat 5 000 euroa kuukaudessa.   

Pirkko Liisa Immonen


Eutanasia. Turha pitää ihmisiä elossa jollei ne sitä halua eivätkä mistään mitään ymmärrä. Toki esim. omalta äidiltäni nypättiin tippaletku pois ilmoittamatta niin tietäähän sen mikä lopputulos.  

 Tapio Torikka