Avustajia vanhuksille

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 44:

Taustaa: Suomi harmaantuu nopeasti. Yli 75-vuotiaita ikäihmisiä on nyt noin 500 000, kymmenen vuoden päästä jo 800 000. Nopeasti vanhenevassa maassa on löydettävä uusi ote ikääntyneitä koskeviin ratkaisuihin.

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen vanhuuden tavoittelu on yksi tärkeimpiä asioita ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Kuitenkin lähes jokaiselle vanhukselle tulee tilanne, että omassa kodissa pärjääminen vaikeutuu. Vanhusten yksinäisyys on myös vakava ongelma.

Avun tarvetta on monenlaista, sillä toimintakyvyn heikkeneminen tapahtuu jokaisella omalla, yksilöllisellä tavalla.

Kysymys: Pitäisikö vanhusten kotona pärjäämisen tukemiseksi täsmäkouluttaa avustajia, jotka voisivat auttaa esimerkiksi ulkoilussa, ruokailussa, kaupassa käynnissä ja harrastuksiin osallistumisessa?

Vastaukset:

a) kyllä-vastaus sai 91,76% äänistä
b) ei-vastaus sai 4,71% äänistä
c) en osaa sanoa sai 3,53% äänistä

Viikon kysymys 44.jpg

 

Kommentit:

"70-luvun alussa olen kouluttanut kotiavustajia juuri huolehtimaan vanhuksista. Olihan myös 90-luvulla kotipalvelu-yrittäjäkoulutusta. Miksihän ei nykyään?"   

"Ikääntyvät ihmiset tarvitsevat ehdottamasti koti-/ kodin-/ arjen - hoitajia/avustajia koska; 1) yksinäisyys on iso ongelma, 2) tietotekniikan kehitys keskittä palvelut etäidyyksien päähän. 3) liikkuminen ulkoina on monille ikäihmisille mahdotonta ilman tukea, 4) eläkkeiden pienuus haittaa monia arjen asioita 5) ruoka, lääkkeet, puhtaus, kodin viihtyvyys monella ihan rempallaan.


Tyhjiä tiloja esim Jkl keskustassa on vaikka minkälaiseen vanhustoimintaan. Entinen kodinhoitaja koulutus uudelleen harkintaan !!!!"   
Aira Ahonen

"Ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää edellyttää avustavaa työtä tekeviltä henkilöiltä koulutusta. Vapaaehtoistyössä toimintaa koordinoiva yhdidtys/yhteisö kouluttaa. Palkkatyötä tekevällä avustajalla tulisi olla ikääntyneihin kohdennettu koulutus kuten esim. hoiva-avustaja."   

"Olisi hienoa jos eläkkeelle jäävät isovanhemmat voisivat käydä hoitamassa tai tapaamassa lapsenlapsiaan päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa kun muuten heitä ei näe lainkaan.Yhteisöllisyys voisi lisääntyä ja hoitosuhde saattaisi myöhemmin kääntyä ikäihmisten parempaan huomioimiseen ja perheensisäisen vastuun määrään. "  

"Aiemmin työllistimme Vuoden Työmaa projektissa pitkäaikaistyöttömiä Vanhusten avustajiksi yhdistelmätuella. Heillä oli 2 kk koulutus tehtävään. Mielekäs työ tekijöilleen ja vanhuksille seuraa. Edelleen samaa voisi käyttää ja perustaa uuden ammattiryhmän. Työllistämistuki ja va huksen maksama omavastuuosuus palkkana."   

"Otetaanpa uusia innovaatioita käyttöön! "Hoivatyön pankki" Järjestelmä jossa hyväkuntoinen seniori voisi hoivata toista joka hoivaa,hoitoa,seuraa kaipaa. Siitä saisi itselleen pankkiin vastaavan määrän hoiva-aikaa kun sitä itse tarvitsee. Täytyy vain luoda järjestelmä jossa vakuutukset olisivat yhteiskunnan puolesta ja mahdollista lisäkoulutusta olisi tarjolla. Kaikki voittaisivat, syntyisi mielekästä tekemistä, ystävyyssuhteita jopa seurustelusuhteitakin jne. Itävallassa on luultavasti kokeiltu tällaista?"   
Tapio Vaali

"Voisi myös tutkia jos vanhukset voisivat asua yhdessä jomman kumman talossa. Yleensä vanhuksilla on isoja komeita taloja ja voisivat ottaa alivuokralaisen. Olisi tukea ja juttuseuraa toisesta yhtä huonosta. Ilman mitään hoitovelvoitetta. Kotihoito tietysti kävisi säännöllisesti. Ruokakin maittaisi kun ei yksin tarttisi syödä ja lämmittää jääkaapista viikonvanhaa einesateriaa. "
Pia

On paljon tehtäviä joita voi hoitaa vähemmänkin koulutettu ihminen. Mielestäni on turha pelko että työt loppuu ammattilaisilta.

Tekeviä käsiä tarvitaan ja taitoa pyytää apua jos omat taidot loppuu!"  
Raija Viitala

"Koti on useimmille tärkein paikka ja omassa tutussa ympäristössä voimavarat säilyvät parhaiten. Jos vielä avustettuna pääse ulkoilemaan ja tapaamaan ystäviä, niin hyvinvointi vaan lisääntyy."   
Tuula Partanen

"Mistä varat koulutukseen ja tukemiseen? Ketä koulutetaan? Yms. Tällä kylällä autetaan kyllä naapuria. Tieto autettavista on vaan kovin hukassa. Yksityisyydensuojamme on liiankin hyvä. Poliitikot puuhastelee niin ahkerasti yhteisä asioitaan ettei kansaa huomata. Järjestäkää joka kylälle sellaisia tupailtoja joihin voi kaikki osallistua. Vähemmän ohjelmaa enemmän kyläläisten kanssakäymistä. Rokit, diskot, tanssit estää osallistumisen monelta."   

"Apua tarvitaan myös palvelukodissa.Kiuruvedellä vähennetään hoitajia palvelutalossakin."   

"Avustajia tarvitaan käyttämään esimerkiksi hammashoitolassa, kontrollikäynneillä omahoitajan luona tai vaikkapa äänestämässä. Se kuka tämän kaiken maksaa, onko yhteiskunta velvollinen huolehtimaan matalan kynnyksen palvelusta on mielestäni aiheellinen. Tämä on paitsi arvokysymys myös mahdollisuus ennaltaehkäistä niitä kalliita korjaavia palveluita. Yksinäisyyden torjuminen, osallistuminen ja mahdollisuus ehkäistä sairauksien syntyä tuo myös säästöä. "  

"Myös pihatyöt, lumityöt, lääkärikäynnit, esimerkiksi, ovat tärkeitä kohteita. Kyselyjä jokaiselle asuntoalueelle, mistä avusta on pulaa. Itse tietää vanhusväki parhaiten. Jokaiseen kuntaan yhdyshenkilö kyselemään."   

"Nykyisin tämä tapahtuu kaiketi vain vapaaehtoisvoimin, jota itsekin harrastan."   

"Mielekkäämpää asumista kotona ja virikkeitä avustajan toimesta."   

"Ei siihen kovin pitkää koulutusta tarvita. Työhön perehdyttäminen hyvin olisi tehokkainta, jos tehtäviin ei kuulu sairauksien hoitaminen."   
Pentti Martiskainen

"Kaikilla vanhuksilla ei ole enää perhettä jäljellä, joten he tarvitsevat myös ystävää, jotakin luotettua johon tukeutua sekä fyysisissä että henkisissä tarpeissaan. Esim. sopivan luonteen omaavat työttömät voitaisiin ohjata tällaiseen koulutukseen, esim. yli 50-vuotiaat joiden on vaikeampi työllistyä."   
Pia Högberg

"Todella tarkkaan tulee miettiä ketä päästetään avuttomien vanhusten koteihin ! Ilman valvontaa ei tule päästää ketään. Monet työikäiset haluaisivat kyllä huolehtia itse vanhustensa arjessa pärjäämisestä jos työelämä sen vain mahdollistaisi. Hoitovapaa ?
Omaishoitajien jaksamisen tueksi lisätään vanhuksille mahdollisuutta intervallihoitojaksoihin laitoksessa ?"   
Siponen Ilona

"Tuntuu pahalta, että sitten kun olemme iän myötä vaikeammin liikkuvia ja apua tarvitsevia oikeutemme ulkoilla ja harrastaa jäisi pois. Hyvä avaus Keskustalta avustajatoiminnan tuomisesta vanhusten hyvinvoinnin tueksi."   

"Nyky hoitajien työmoraali pitäisi saada nousemaan,voisi riittää hoitamiseen ilman uutta koulutusmuotoa."
    
"Vaimoni kouluttaa lähihoitajia ja tässä koulutuksessa voi suuntautua myös vanhustyöhön. Olen ymmärtänyt, että vanhustyöhön suuntautuneet nuoret eivät lopulta pysy alalla. Syynä työn raskaus ja huono palkka. No, kaikki varmaan käsitämme, ettei ainakaan tuo palkkaus tule nousemaan koskaan."   
Simo Väisänen

"Tässä on vaarana, että nämä avustajat lipsahtavat (kenties vahingossa ja tahtomattaan) avustamaan myös varsinaisessa hoitotyössä, lääkehoito mukaanlukien. Siihen tarvitaan kuitenkin sen asian ammattilaisia, eli tutkinnon suorittaneita, jotta hoidetaan turvallisesti. Usein tarkoitus on näissä "avustajissa" todellakin hyvä, mutta käytetään sitten väärin ja paikataan heillä virallisten hoitotyön ammattilaisten puutetta."   

"Nopea pikakoulutus  " 

"Ikääntynyt tarvitsee esim. Siivous apua, sekä kanto apua (polttopuut, ostokset yms.) pihatyöt lumityöt, hiekoitus, korjaukset, remontit yms. "  

"Edellämainitut avustustehtävät eivät vaadi pitkää koulutusta, avustajan asenne ja vuorovaikutustaidot tärkeintä. Kannatettava ajatus. Yhteiskunta ei pysty vastaamaan pitkälle koulutetulla henkilöstöllä ed.mainittuihin avun tarpeisiin. Ei yksinkertaisesti rahat riitä. Muutenkin tulisi pohtia hoivan rahoittamiseksi, pitäisikö ihmisten käyttää siihen enenevävvä määrin myös omaisuuttaan realisoimalla sitä."   
    
"Avustajat ovat tarpeellisia. Jos em järjestelmää aiotaan perustaa tärkeää on avustajiksi valittavat henklöt. Kaikista ei ole siihen, siitä ei saa tulla jätesanko jos ei löydy muuta osoitetaan avustajan työtä. Pitää luoda koulutusjärjestelmä joka on mahdollisimman tehokas ja käytännönläheinen. Pois turha pyrokratia, voitaisiin käyttää apuana yhdistykdi ym."   
Timo M

"Hyvä idea. Lähihoitajat voisivat keskittyä hoitotyöhön, avustaja voisi auttaa tehtävissä, joissa ei tarvita hoivaa. "  

"Vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen ja vireyden ylläpitämiseen ei kiinnitettä riittävästi huomioita. Vanhuksia pitäisi houkuttaa osallistumaan erilaisin toiminnallisin menetelmin. Meillä kaikilla on olemassa voimavaroja, joita voisi hyödyntää. Ne taidot, jotka ovat vielä vanhuudesta ja sairauksista huolimatta , tallella, ovat käyttökelpoisia yhteisen hyvinvoinnin aikaansaamiseksi. Minusta olisi kiinnostavaa kulkea esim. Itä-Suomen syrjäisiä kolkkia ja kuunnella tarinoita, joista kuuluu syrjäseutujen ihmisten kulttuurihistoria. Mistähän saisin rahoitusta em. hankkeeseen?"   
Suoma Korkalainen

"Tällaisia täsmäkoulutettuja avustajia varmasti tarvittaisiin. Vaikka itse olenkin tällainen itsepärjäävä tähän ikäluokkaan kuuluva, niin on varmasti paljon muita, jotka apua tarvitsisivat. Olen siinä tilanteessa, että asun mieheni kanssa, joka on sydänsairas eikä juurikaan pysty osallistumaan kodin töihin. Lisäksi käyn väh. 5 iltana vko ssa hoitamassa pojan tytärtä, joka sairastui v. 2005 oltuaan tsunamin aikana Thaimaassa lomalla. Hän oli tuolloin alle 5 v. ja sairastui psyykkisesti. Ei selviä yksin mistään ja puhuu vain satunnaisesti yksittäisiä lauseita. Olen hoitanut häntä siitä lähtien lähes joka päivä, koska perheen nuoremmat lapset tarvitsevat vanhempiaan. Sain syövän 2013 ja se hoitui kuntoon sisun ja tarmon avulla, mutta oli seurannassa 6,5 n. Tämä on selvitymistarina ja toivottavasti jaksan vielä. Niille, jotka eivät jaksa, toivon APUA!"   

"Avustajat voisivat ola hyväkuntoisia eläkeläisiä."   

"Jo nyt esim Punaisen Ristin vapaaehtoiset tekevät tätä työtä. Järjestö kouluttaa. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki eivät kotona pärjää. Jos muisti heikkenee eikä tunnista omaa kotiaan ja pelkää yksin ollessaan ei paras paikka enää ole koti! Silloin on päästävä sellaiseen, jossa saa olla yhdessä muiden kanssa ja öisin on joku paikalla eli tehostettuun palveluasumiseen."   

"Riittääkö resurssit koulutettujen ihmisten palkkaamiseen?"   

"Ehdottomasti ja pian!!"   

"On paljon, nykyistäkin enemmän vanhuksia joilla ei ole läheisiä, tai he asuvat kaukana voidakseen osaltaan auttaa. Eletään yhä pidempään, joka lisää myös avun tarvetta. Liian moni jää vaille riittävää kontaktia muihin ihmisiin ja ikävä kyllä joskus heidät löydetään kuolleena kotoaan. Yhteiskunta on yhtä hyvä/inhimillinen kuin sen heikoin lenkki".    

"Hoivapuolella on paljon ns.tukitöitä, joita pystyy tekemään olematta lähihoitaja tai sairaanhoitaja."   
Kaisa Vallius

"Täällä olisi yksi työtön pian 62v auttamaan vanhuksia. Anoppiani ja äitiäni autoin loppuun asti , ei siihen kummoista koulutusta tarvita. Se kuuluisa maalaisjärki riittää. Yhteystieto ammattihoitajalle riittäis. Joku kohtuullinen korvaus työttömyyskorvauksen päälle matkakulujen kattamiseksi ja vähän palkkaakin. "  

"Mikäli avustajia koulutetaan niiden tulisi olla ammattitaitoisia."   

"Lähihoitaja tutkinto on jo olemassa. Jos avustajia koulutetaan heikkenee vanhusten huollon osaava henkilökunta joka korvautuu vähitellen näillä avustajilla. Sairaukset ja lääkehoito pitää sekä osata, että tuntea kaikkien, jotka toimivat vanhuksien kanssa."   

"Tätä menoa toivoo itselle pikaista kuolemaa ettei vaan joudu vanhainkotiin rääkättäväksi."   

"Ikäihmisen on saatava inhimillinen elämä. Ulkoilu, tapahtumissa käyminen virkistää jokaista, myös nuorempiakin. Neljän seinän sisällä oleminen sairastuttaa terveenkin"   
Mirja Okkonen

"Tärkeä asia, asenne kasvatus aika olennainen kohtele toista niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.Ei vaikea koulutus tähän avustus hommaan."   

"Ei me vanhukset olla homogeeninen joukko jossa, kaikilla on samanlaiset tarpeet. Avustajien kouluttaminen on hyödyksi avustajille ja niille, jotka apua tarvitsevat."   
Kari Udd

"Suomessa on jo tutkintoon johtava kotipalvelun koulutus olemassa.Samoin on koulutettuja siivouksen,logistiikan ja ruokahuollon henkilöstöä.Eli Suomessa on jo olemassa henkilöitä,jotka voivat auttaa ulkoilussa,ruokailussa,kaupassa käynnissä ja harrastuksiin osallistumisessa. "
Anneli Näppä

"Pelastusviranomainen kotipalvelun työntekijöiden kanssa kartoittavat kaikkien ikäihmisten toimintakyvyn/ kotona pärjäämisen. ( Pirkanmaan malli / rai-menetelmä ) " 
Lahtinen Jarkko

"Kyllä mäkin haluaisin auttaa mielelläni vanhuksia esim isääni ja muitakin."
Jaana Jutila, Kauhava