Viikon kysymys

Keskusta talot ja maisema yläkuva.jpg

Viikon kysymys koskee alueellista eriytymistä ja eriarvoistumista omassa elinympäristössäsi kuten kotikunnassasi, kotiseudullasi tai kotikaupunginosassasi.

  • Jos vastaat kyllä, niin kerro kommenttikentässä minkälaista eriytyminen on ollut.
  • Kommentit ovat Keskustalle tärkeää taustatietoa politiikan ja vaikuttamisen valmistelulle.
Haluatko kommentoida?

Oletko kokenut alueellista eriytymistä ja eriarvoistumista omassa elinympäristössäsi kuten kotikunnassasi, kotiseudullasi tai kotikaupunginosassasi?Aikaisemmat kyselyt

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 3/2020

Mikä mielestäsi on valmistelussa olevan perhevapaauudistuksen tärkein tavoite?
a) työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen 38,39%
b) perheiden parempi toimeentulo 16,96%
c) työnantajien kustannusten tasaisempi jakautuminen 8,04%
d) vanhempien välinen tasa-arvo 7,14%
e) lapsen hyvinvointi 29,46%

Perhevapaauudistus viikon kysymys piirakka.jpg

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY -  VIIKKO 49

Taustaa: Talvisodan syttymisestä tuli juuri kuluneeksi 80 vuotta.
Isänmaan puolustaminen on suomalaisille tärkeä arvo.

Kysymys: Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielestäsi tärkein itsenäisyyden vaalimiseksi ja vahvistamiseksi tulevaisuudessa?
a) ruoka- ja energiaomavaraisuudesta huolehtiminen 40,35%
b) puolustusyhteistyön kehittäminen Pohjoismaiden kanssa 12,28%
c) EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen 3,51%
d) puolustusyhteistyön kehittäminen NATOn kanssa 8,77%
e) yleinen asevelvollisuus 29,82%
f) jokin muu, kerro se kommenteissa 5,26%

Viikon kysymys 49 itsenäisyys.jpg

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 48

Taustaa: Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti viikonloppuna kansallisen ilmastorahaston käyttöönottoa.

Ilmastorahastolla tuettaisiin suomalaisen teollisuuden muutosta vihreäksi, päästöjen vähentämistä sekä uuden ilmastoystävällisen teknologian käyttöönottoa.

Rahasto perustettaisiin Suomen valtion omaisuutta hyödyntäen, mutta myös suomalaiset voisivat sijoittaa ilmastorahastoon tehden ilmastoteon, joka luo työtä paikallisesti ja samalla ratkaisee globaalia ongelmaa.

 ***
Kysymys 1: Olisitko valmis sijoittamaan ilmastorahastoon?
Vastaukset:
    a) kyllä 55%
    b) en 34%
    c) en osaa sanoa 11 %

Olisitko valmis sijoittamaan ilmastorahastoon.jpg


***
Kysymys 2: Minkä mielestäsi pitäisi olla ilmastorahaston ensisijainen sijoituskohde?
Vastaukset:
    a) suomalaisen vihreän teollisuuden kehittäminen 62,82%
    b) päästöjen vähentäminen puidenistutuksella 10,26%
    c) ilmastoystävällisen liikenteen edistäminen 24,36%
    d) muu kohde, kerro ehdotuksesi kommenteissa 2,56%

ilmastorahaston ensisijainen sijoituskohde.jpg

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

 

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 47

Taustaa: Keskusta esitti viime viikolla lapsilisiin tuntuvaa korotusta.

Kysymys: Miten kohdistaisit korotuksen:
Vastaukset:
    a) tasaisesti kaikkiin lapsilisiin 28,38%
    b) lapsilisään ensimmäisestä lapsesta 28,38%
    c) kolmannesta lapsilisästä alkaen monilapsisille perheille 10,81%
    d) pienituloisimmille lapsiperheille 43%

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

 
Viikon kysymys 47 lapsilisät.jpg

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 46:

Taustaa: Hallitus on käynnistänyt varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa pienen koululaisen oppimistuloksia ja vähentää eriarvioisuutta.
 
Kysymys: Tuleeko varhaiskasvatusta mielestäsi kehittää:
Vastaukset:
a) Varhaiskasvatuksen nollamaksuluokkaa laajentamalla? 1,69%
b) Varhaiskasvatuksen laatua olosuhteita kehittämällä, esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä tai sisäilmaongelmiin tiukemmalla puuttumisella? 72,88%
c) Avointa varhaiskasvatusta, eli perheille maksutonta kerhotoimintaa kehittämällä? 25,42%

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

  Viikon kysymys 46 varhaiskasvatus.jpg

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 45:

Kysymys: Mikä seuraavista olisi mielestäsi paras tapa pienentää työmarkkinoiden jakautumista ns. miesten ja naisten ammatteihin:
Vastaukset:
    a) luodaan naisvaltaisille ja vastaavasti miesvaltaisille aloille sukupuolikiintiöt koulutuspaikkoihin 6,9%
    b) työnhakutilanteessa vähemmistössä olevan sukupuolen edustajan suosiminen 5,17%
    c) naisvaltaisten alojen palkkatason nostaminen 48,28%
    d) ei tarvetta yrittää muuttaa luontaista valintaa 36,21%
    e) en osaa sanoa 3,45%

Kommentit: Kommentit alasivulla>>

Viikon kysymys tasa-arvo.jpg

 

***
PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 44:

Taustaa: Suomi harmaantuu nopeasti. Yli 75-vuotiaita ikäihmisiä on nyt noin 500 000, kymmenen vuoden päästä jo 800 000. Nopeasti vanhenevassa maassa on löydettävä uusi ote ikääntyneitä koskeviin ratkaisuihin.

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen vanhuuden tavoittelu on yksi tärkeimpiä asioita ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Kuitenkin lähes jokaiselle vanhukselle tulee tilanne, että omassa kodissa pärjääminen vaikeutuu. Vanhusten yksinäisyys on myös vakava ongelma.

Avun tarvetta on monenlaista, sillä toimintakyvyn heikkeneminen tapahtuu jokaisella omalla, yksilöllisellä tavalla.

Kysymys: Pitäisikö vanhusten kotona pärjäämisen tukemiseksi täsmäkouluttaa avustajia, jotka voisivat auttaa esimerkiksi ulkoilussa, ruokailussa, kaupassa käynnissä ja harrastuksiin osallistumisessa?

Vastaukset:

a) kyllä-vastaus sai 91,76% äänistä
b) ei-vastaus sai 4,71% äänistä
c) en osaa sanoa sai 3,53% äänistä

Kommentit: Lähettämänne kommentit ovat täällä alasivulla>>

Viikon kysymys 44.jpg

 

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 43:

Kysymys: Tällä kertaa kysyimme, pitäisikö rauhanedistäminen olla ensisijaisesti YK:n tehtävä, EU:n tehtävä, Suomen tehtävä vai maailman suurvaltojen tehtävä.

Vastaus: Vastaukset jakautuivat aika tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken, tosin Suomen tehtäväksi sen asetti vain reilu 2 prosenttia vastaajista. Muut vaihtoehdot: Maailman suurvallat 37 prosenttia, YK 36 prosenttia  ja EU 25 prosenttia.

Kommentit: Lähettämänne kommentit ovat täällä alasivulla>>

Rauhanedistäminen.jpg

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 42:

Kysymys: Mitä mielestäsi homekouluille pitäisi Suomen kunnissa tehdä?

Tulos: 48,18% prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että homekoulut pitäisi purkaa ja korvata uudella rakentajan suuremmalla vastuulla. 40,91 prosenttia halusi korjata koulut rakennus kerrallaan. 10,91% esitti, että rakennukset tulee purkaa ja vuokrata uusi rakentajan suuremmalla vastuulla.

Kommentit: Lähettämänne kommentit ovat täällä alasivulla>>

Homekoulukysymys.jpg

***

PÄÄTTYNYT  KYSELY - VIIKKO 41

Taustaa: Julkisiin hankintoihin on muutamassa kunnassa tehty valtuustoaloite, että lihan ja maidon käyttö puolitettaisiin lähivuosien aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lasten ja vanhusten sekä muiden kunnallisessa laitoshoivassa ruokailevien lautaselta poistetaan myös suomalaisia maito- ja lihatuotteita.

Kysymys: Kannatatko lihan ja maidon käytön vähentämistä julkisissa keittiöissä?

Tulos: Vastaajista 54,76 prosenttia ei kannattanut lihan ja maidon käytön vähentämistä.