Viikon kysymys

Viikon kysymys talvisota yläkuva.jpg

Kiitos vastauksistanne ja kommenteistanne tämän hetken talvisodan hengestä.

Aikaisemmat kyselyt - kommentit alasivuilla

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 10/ 2020

Taustaa: Talvisodan päättymisestä tulee 80 vuotta tämän viikon perjantaina 13. maaliskuuta. Syvälle suomen kieleen on muodostunut käsite talvisodan hengestä.  Mitä talvisodan henki mielestäsi eniten tarkoittaa vuonna 2020? Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja halutessasi ehdota kommenttikentässä muuta vaihtoehtoa.

Kysymys: Mitä talvisodan henki mielestäsi eniten tarkoittaa vuonna 2020?

Vastaukset:
    a. uskoa yhteiseen menestykseen 14,29%
    b. kansallista yhtenäisyyttä 54,76%
    c. keskinäistä luottamusta 21,43%
    d. toisten kunnioittamista 7,14%
    e. muuta, mitä? 2,38%

Viikon kysymys talvisodan henki.jpg

Kommentit alasivulla

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 9/ 2020

Parempi työllisyys koko Suomessa on toimivaa alue- ja sosiaalipolitiikkaa. Se tarkoittaa entistä useammalle parempaa arkea ja toimeentuloa, mutta samalla myös vahvempaa merkityksen tunnetta.

Keskusta on paiskinut töitä, että entistä useampi työllistyisi ja onneksi näin on myös tapahtunut. Nuo talkoot jatkuvat edelleen tarviten erilaisia keinoja työllistymisen vauhdittamiseksi.

Minkä koet tärkeimmäksi keinoksi työllisyyden parantamisessa?
Kommenteissa voit perustella vastaustasi ja ehdottaa halutessasi muuta keinoa.

a) paikallisen sopimisen edistäminen 33,3%
b) koulutukseen ja osaamiseen panostaminen 13,33%
c) työperäisen maahanmuuton edistäminen 6,67%
d) työvoimapalvelujen kehittäminen 26,67%
e) osakykyisten työllisyyden edistäminen 20%

*** 

PÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 8/2020

Taustaa: Loppuvuodesta 2019 kysyimme isänmaan puolustamisesta, jolloin yleinen asevelvollisuus sai vahvan kannatuksen omana osoituksenaan suomalaisten vahvasta maanpuolustustahdosta.

Keskusta kannattaa koko Suomen kattavaa maanpuolustusta, jonka ytimessä on yleinen asevelvollisuus.
Kysymys: Miten ensisijaisesti kehittäisit yleistä asevelvollisuutta muuttuvassa maailmassa?

    a) kehittämällä siviilipalvelusta paremmin yhteiskuntaa ja yksilöä palvelevaksi 9,76
    b) lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää omaa siviiliosaamista armeijassa 39,02%
    c) helpottamalla opintojen edistämistä varusmiesaikana 14,63%
    d) lisäämällä reserviläisten kertausharjoituksia 4,88%
    e) laajentamalla naisten asepalvelusta 31,71%

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 7/2020

Taustaa: Vanhuspalveluja koskeva julkinen keskustelu on keskittynyt viime ajat sitovan henkilöstömitoituksen tuomiseen tehostettuun palveluasumiseen. Hallituksen esitykseen sisältyy nyt tavoite, että noin kolmen vuoden päästä jokaista kymmentä vanhusta kohden on seitsemän hoitajaa (0,7 henkilöstömitoitus).

Kysymys: Mikä asia tulisi seuraavaksi ottaa kiireellisimmin kehittämisen kohteeksi:

    a) Omaishoito (yhtenäiset sopimukset ja palkkio koko maassa, omaishoitajien vapaat jne.) 26,67%
    b) Kotihoito (henkilöstön riittävyys, teknologian hyödyntäminen, päivystysluonteinen apu jne.) 62,22%
    c) Saattohoidon kehittäminen (kivunhoito, saattohoito asumispalveluyksiköissä ja kotona jne.) 8,89%
    d) Muu, mikä? Kerro kommenteissa. 2,22%

 

***

PÄÄTYNYT KYSELY  - VIIKKO 6/ 2020

Taustaa: Keskusta on mukana jatkamassa hallitusohjelman mukaista ilmastopolitiikan linjaa. Päästövähennyksiä tehdään kustannustehokkaasti sekä alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti - arkijärkevästi.

Mikä seuraavista arkijärkevistä ilmastoratkaisuista on suosikkisi? Kommenttikentässä voit tuoda esiin myös muita hyviä ilmastoratkaisuja.

Kysymys:
Mikä seuraavista arkijärkevistä ilmastoratkaisuista on suosikkisi?
    a) ilmastorahasto 12,64%
    b) metsien kasvun tukeminen 18,39%
    c) puurakentamisen vauhdittaminen 28,74%
    d) teollisuuden sähköveron alentaminen 9,20%
    e) uusiutuvilla energiamuodoilla fossiilisten korvaaminen 31,03%

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 5/2020

Taustaa: Keskusta on tehnyt määrätietoisesti työtä puurakentamisen edistämiseksi, ja työn tulokset näkyvät upeina puurakennuksina eri puolilla Suomea. Jatkamme edelleen puun käytön edistämistä, mihin haluamme sinulta evästyksiä.

Kysymys ja vastaukset: 

Millä rakentamisen alalla lisäisit puurakentamista ensisijaisesti?

    a) asuntorakentamisessa 22,22%
    b) julkisessa rakentamisessa 64,44%
    c) teollisessa rakentamisessa esim. elementit 13,33%
    d) muussa rakentamisessa, missä? Kerro kommenttikentässä. 0%

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 4/2020

Taustaa:

Viikon kysymys koskee alueellista eriytymistä ja eriarvoistumista omassa elinympäristössäsi kuten kotikunnassasi, kotiseudullasi tai kotikaupunginosassasi. Jos vastaat kyllä, niin kerro kommenttikentässä minkälaista eriytyminen on ollut. Kommentit ovat Keskustalle tärkeää taustatietoa politiikan ja vaikuttamisen valmistelulle.

Kysymys:

Oletko kokenut alueellista eriytymistä ja eriarvoistumista omassa elinympäristössäsi kuten kotikunnassasi, kotiseudullasi tai kotikaupunginosassasi?

    a) kyllä 72,22%
    b) ei 27,8%
    c) en osaa sanoa 0%

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 3/2020

Kysymys:
Mikä mielestäsi on valmistelussa olevan perhevapaauudistuksen tärkein tavoite?
a) työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen 38,39%
b) perheiden parempi toimeentulo 16,96%
c) työnantajien kustannusten tasaisempi jakautuminen 8,04%
d) vanhempien välinen tasa-arvo 7,14%
e) lapsen hyvinvointi 29,46%

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY -  VIIKKO 49

Taustaa: Talvisodan syttymisestä tuli juuri kuluneeksi 80 vuotta.
Isänmaan puolustaminen on suomalaisille tärkeä arvo.

Kysymys: Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielestäsi tärkein itsenäisyyden vaalimiseksi ja vahvistamiseksi tulevaisuudessa?
a) ruoka- ja energiaomavaraisuudesta huolehtiminen 40,35%
b) puolustusyhteistyön kehittäminen Pohjoismaiden kanssa 12,28%
c) EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen 3,51%
d) puolustusyhteistyön kehittäminen NATOn kanssa 8,77%
e) yleinen asevelvollisuus 29,82%
f) jokin muu, kerro se kommenteissa 5,26%

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 48

Taustaa: Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti viikonloppuna kansallisen ilmastorahaston käyttöönottoa.

Ilmastorahastolla tuettaisiin suomalaisen teollisuuden muutosta vihreäksi, päästöjen vähentämistä sekä uuden ilmastoystävällisen teknologian käyttöönottoa.

Rahasto perustettaisiin Suomen valtion omaisuutta hyödyntäen, mutta myös suomalaiset voisivat sijoittaa ilmastorahastoon tehden ilmastoteon, joka luo työtä paikallisesti ja samalla ratkaisee globaalia ongelmaa.

 ***
Kysymys 1: Olisitko valmis sijoittamaan ilmastorahastoon?
Vastaukset:
    a) kyllä 55%
    b) en 34%
    c) en osaa sanoa 11 %

 

***
Kysymys 2: Minkä mielestäsi pitäisi olla ilmastorahaston ensisijainen sijoituskohde?
Vastaukset:
    a) suomalaisen vihreän teollisuuden kehittäminen 62,82%
    b) päästöjen vähentäminen puidenistutuksella 10,26%
    c) ilmastoystävällisen liikenteen edistäminen 24,36%
    d) muu kohde, kerro ehdotuksesi kommenteissa 2,56%

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 47

Taustaa: Keskusta esitti viime viikolla lapsilisiin tuntuvaa korotusta.

Kysymys: Miten kohdistaisit korotuksen:
Vastaukset:
    a) tasaisesti kaikkiin lapsilisiin 28,38%
    b) lapsilisään ensimmäisestä lapsesta 28,38%
    c) kolmannesta lapsilisästä alkaen monilapsisille perheille 10,81%
    d) pienituloisimmille lapsiperheille 43%

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 46:

Taustaa: Hallitus on käynnistänyt varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa pienen koululaisen oppimistuloksia ja vähentää eriarvioisuutta.
 
Kysymys: Tuleeko varhaiskasvatusta mielestäsi kehittää:
Vastaukset:
a) Varhaiskasvatuksen nollamaksuluokkaa laajentamalla? 1,69%
b) Varhaiskasvatuksen laatua olosuhteita kehittämällä, esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä tai sisäilmaongelmiin tiukemmalla puuttumisella? 72,88%
c) Avointa varhaiskasvatusta, eli perheille maksutonta kerhotoimintaa kehittämällä? 25,42%

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 45:

Kysymys: Mikä seuraavista olisi mielestäsi paras tapa pienentää työmarkkinoiden jakautumista ns. miesten ja naisten ammatteihin:
Vastaukset:
    a) luodaan naisvaltaisille ja vastaavasti miesvaltaisille aloille sukupuolikiintiöt koulutuspaikkoihin 6,9%
    b) työnhakutilanteessa vähemmistössä olevan sukupuolen edustajan suosiminen 5,17%
    c) naisvaltaisten alojen palkkatason nostaminen 48,28%
    d) ei tarvetta yrittää muuttaa luontaista valintaa 36,21%
    e) en osaa sanoa 3,45%

   

***
PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 44:

Taustaa: Suomi harmaantuu nopeasti. Yli 75-vuotiaita ikäihmisiä on nyt noin 500 000, kymmenen vuoden päästä jo 800 000. Nopeasti vanhenevassa maassa on löydettävä uusi ote ikääntyneitä koskeviin ratkaisuihin.

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen vanhuuden tavoittelu on yksi tärkeimpiä asioita ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Kuitenkin lähes jokaiselle vanhukselle tulee tilanne, että omassa kodissa pärjääminen vaikeutuu. Vanhusten yksinäisyys on myös vakava ongelma.

Avun tarvetta on monenlaista, sillä toimintakyvyn heikkeneminen tapahtuu jokaisella omalla, yksilöllisellä tavalla.

Kysymys: Pitäisikö vanhusten kotona pärjäämisen tukemiseksi täsmäkouluttaa avustajia, jotka voisivat auttaa esimerkiksi ulkoilussa, ruokailussa, kaupassa käynnissä ja harrastuksiin osallistumisessa?

Vastaukset:

a) kyllä-vastaus sai 91,76% äänistä
b) ei-vastaus sai 4,71% äänistä
c) en osaa sanoa sai 3,53% äänistä

  ***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 43:

Kysymys: Tällä kertaa kysyimme, pitäisikö rauhanedistäminen olla ensisijaisesti YK:n tehtävä, EU:n tehtävä, Suomen tehtävä vai maailman suurvaltojen tehtävä.

Vastaus: Vastaukset jakautuivat aika tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken, tosin Suomen tehtäväksi sen asetti vain reilu 2 prosenttia vastaajista. Muut vaihtoehdot: Maailman suurvallat 37 prosenttia, YK 36 prosenttia  ja EU 25 prosenttia.

 

***

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 42:

Kysymys: Mitä mielestäsi homekouluille pitäisi Suomen kunnissa tehdä?

Tulos: 48,18% prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että homekoulut pitäisi purkaa ja korvata uudella rakentajan suuremmalla vastuulla. 40,91 prosenttia halusi korjata koulut rakennus kerrallaan. 10,91% esitti, että rakennukset tulee purkaa ja vuokrata uusi rakentajan suuremmalla vastuulla.

  

***

PÄÄTTYNYT  KYSELY - VIIKKO 41

Taustaa: Julkisiin hankintoihin on muutamassa kunnassa tehty valtuustoaloite, että lihan ja maidon käyttö puolitettaisiin lähivuosien aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lasten ja vanhusten sekä muiden kunnallisessa laitoshoivassa ruokailevien lautaselta poistetaan myös suomalaisia maito- ja lihatuotteita.

Kysymys: Kannatatko lihan ja maidon käytön vähentämistä julkisissa keittiöissä?

Tulos: Vastaajista 54,76 prosenttia ei kannattanut lihan ja maidon käytön vähentämistä.

Haluatko kommentoida?