Kaupunkilaiset hyötyvät sote- ja maakuntauudistuksesta

Ylimääräinen puoluekokous 2019 yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Kaupungissa on Keskusta / Kaupunkilaiset hyötyvät sote- ja maakuntauudistuksesta
Sote-uudistuksen ydin ovat tasa-arvoinen ja nopea pääsy perusterveydenhuoltoon, hoidon jatkuvuus ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen.

Haluamme päästä eroon monien kaupunkiterveysasemien pitkistä jonotusajoista – siitä sote-uudistuksessa yksinkertaisimmillaan on kyse. Suurten kaupunkien sisällä jonotusajoissa on nyt huomattavia eroja.

Toisena uudistuksen erittäin tärkeänä tarkoituksena on vahvistaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluita tarvitsevan asiakkaan ääntä, asiakaslähtöisyyttä sekä ehkäistä pallottelua luukulta luukulle.

Palvelut jatkossa järjestävä maakunta pystyy yksittäistä kaupunkia tehokkaammin hallitsemaan niin henkilöstö- kuin muita resursseja, tuomaan erikoistason palveluita lähemmäs ihmisiä, ja tasoittamaan alueellisia eroja.

Valinnanvapaus tukee ihmisen oikeutta oikeaan tukeen oikea-aikaisesti. Se tuo tarjolle lisää palveluntuottajia ja lyhentää jonoja. Mahdollisuus valita hoitava lääkäri paranee viimeinkin samanlaiseksi kuin muualla Euroopassa.

Uudistus vahvistaa perusterveydenhuoltoa, mikä vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja pienentää yhteisin verovaroin maksettavien palvelujen kustannuksia. Erikoissairaanhoidon ennakoimattomat lisälaskut eivät jatkossa rasita enää kaupunkien taloutta.

Kaupungin mahdollisuudet kaupungin kehittämiseen koulutuksen, liikunnan, kulttuurin, kaupunkisuunnittelun ja elinvoiman palveluissa pysyvät entisellään.

Palveluiden tuottamisen roolit sen sijaan selkeytyvät, kun kaupunki voi keskittyä hyvinvoinnin edistämiseen ja maakunta sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen valtion rahoittamana.

Uudistus selkeyttää ja keventää hallintoa. Yli neljänsadan organisaation tehtävät siirretään 18 maakunnalle. Se, että maakuntien toiminta rakentuu pitkälti nykyisen sairaanhoitopiirijaon pohjalle, tekee uudistuksen toteuttamisesta helpompaa.

Kaupunkilaisten asema parantuu vahvistuvan demokratian myötä. Nykyisten TE-toimiston, pelastuslaitoksen, ELY-keskusten, sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen toimialaan kuuluvista asioista päättävät henkilöt valitaan jatkossa maakuntavaaleilla. Jokaisen äänestäjän on mahdollisuus olla purkamassa etäisiä hallintohimmeleitä, ja luoda kasvot ihmisten palveluille.

Kaupungissa on Keskusta -verkosto

Keskustan kunnallisjärjestöjen puheenjohtajat
Antti Siika-aho, Helsinki (piirijärjestö)
Arja Ryynänen, Espoo
Esko Erkkilä, Tampere
Kaisa Kauppinen, Vantaa
Juho Tuominen, Oulu
Jenna Ekman, Turku
Aimo Asikainen, Jyväskylä
Anna Hartikainen, Kuopio
Vesa-Matti Virtanen, Lahti
Marjatta Rahkio, Hämeenlinna
Matti Hatanpää, Pori