Kaupungissa on Keskusta

Verkosto kaupunkitoiminnan tukena

Ylimääräinen puoluekokous 2019 yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Kaupungissa on Keskusta

Kaupunkilaiset hyötyvät
sote- ja maakuntauudistuksesta Lue lisää>>

***

Mikä tämä verkosto on?

Keskustan periaateohjelmatyössä kaupungistuminen on otettu huomioon megatrendinä, joka tunnustettuna ilmiönä on ollut vahvasti esillä yhteiskunnassa mm. yritysten, järjestöjen ja kuntien strategioissa. Kaupungistuminen on tosi asia, joka kaipaa poliittista otetta ollakseen esim. kaupunkikehityksen kannalta kestävää.

Keskustassa on paljon kaupunkivaikuttajia ja -poliitikkoja, joiden aktiivisuutta puolue haluaa kaupunkitoiminnallaan tukea verkoston muodossa. Kaupungissa on Keskusta -verkosto on Suomen Keskustan kaupunkitoiminnan verkosto. Se keskittyy erityisesti kuuden suurimman kaupungin kunnallisjärjestöjen toiminnan kehittämiseen ja kaupunkilaisjäsenten tukemiseen yhteistyössä paikallisten piirijärjestöjen kanssa.

Keskusta yleispuolueena on varteenotettava vaihtoehto suomalaisessa politiikassa, oli paikkakunta mikä hyvänsä. Puolueella on sisältökysymyksiin riittävät hartiat aatteensa ja ohjelmiensa kautta. Verkoston tavoitteita on saada Keskustan vaikuttamisesta kaupunkiympäristössä entistä kiinnostavampaa ja innostavampaa, sekä parantaa puolueen kaupunkivaikuttajien osaamista ja keskinäistä yhteistyötä. Keskustan aate ei sitä ainakaan estä.

Verkoston toiminnanmuotoja ovat mm. matalan kynnyksen tilaisuudet, laadukkaat koulutukset esim. viestinnästä ja poliittisesta vaikuttamisesta sekä sosiaalisen median ryhmäkeskustelu.

Osana kaupunkitoimintaa toteutetaan toimintaa uussuomalaisten kanssa, minkä tavoitteena on tuoda uussuomalaisia lähemmäs Keskustan toimintaa ja vaikuttamista. Ideana on saada uussuomalaiset mukaan yhdenvertaisiksi politiikan toimijoiksi välttäen ajatusta kiintiöistä tai siitä, että uussuomalaiset eivät voisi olla yleispolitiikassa vahvoja tekijöitä.

 

Tule mukaan verkostoon

Mukaan verkostoon pääset, kun ilmoitat kiinnostuksestasi alla olevalla lomakkeella. Keskustan toiminnasta paikallisella kaupunkilaistasolla pitkälti vastaa kunnallisjärjestömme, josta sinuun ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.


Verkostoa johtaa Keskustan aikaisempi puoluesihteeri, Tampereen kaupunginvaltuutettu Jouni Ovaska.

Lisätietoja käytännönasioista antaa järjestösuunnittelija Matias Ollila.

Mukaan verkostoon!