Keskusta on vaalikaudella 2011-2015 esittänyt kymmeniä toimia työpaikkojen luomiseksi. Ne ovat perustuneet omaan valmisteluumme sekä jatkuvaan keskusteluun asiantuntijoiden, päättäjien, yrittäjien, työmarkkinajärjestöjen edustajien ja tavallisten ihmistenkin kanssa.

Marraskuussa 2014 järjestimme Työpäivän, jossa kuuntelimme eri toimialojen ja vaikuttajien näkemyksiä tarvittavista uudistuksista. Olemme jatkaneet keskusteluja ja pohdintoja Työpäivän jälkeen. Niiden tuloksena Keskustan eduskuntaryhmän piirissä on kirjoitettu yhteenveto ”Työllistävä Suomi”. Siinä kuvataan eri toimialojen näkemyksiä ja esityksiä siitä, kuinka paljon eri aloille voitaisiin työpaikkoja luoda sekä mitä keinoja tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi.

Työllistävä Suomi –selvitys kokonaisuudessaan>>