Sopimuspalokuntien toiminta turvattava

Keskusta on julkaissut linjauksensa Suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Keskusta korostaa sisäisen turvallisuuden piirissä tehtävän laajan vapaaehtoistyön merkitystä.

- Sopimuspalokunnat on hyvä esimerkki vapaaehtoistoiminnan alueellisesta ja valtakunnallisesta tärkeydestä. Erityisesti haja-asutusalueilla vapaapalokuntien vastuualue pelastuspalveluista on huomattava. Keskusta edellyttää, että tämänkaltaisen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet hyödynnetään entistä tehokkaammin, sen esteitä karsitaan ja riittävä tuki turvataan, toteaa Keskustan sisäisen turvallisuuden verkoston vetäjä, kansanedustaja Antti Rantakangas.

Keskusta vaatii poliisipalvelujen turvaamista ihmisten asuinpaikasta riippumatta. Poliisin on oltava tavoitettavissa kaikkialla Suomessa.

- Harvaan asutuilla alueilla voitaisiin ottaa käyttöön uudenlainen kyläpoliisijärjestelmä. Siinä hakumenettelyn kautta nimetään ja palkataan kunnan alueella toimiva poliisi, joka täydentää alueen turvallisuuspalveluita, ehdottaa Rantakangas.

Keskusta haluaa kiinnittää huomiota eri turvallisuusviranomaisten yhteistyön tiivistämiseen päällekkäisen työn välttämiseksi ja tiedonkulun jouhevoittamiseksi. Puolue esittää selvitettäväksi, onko esimerkiksi mahdollista yhdistää poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin rikostutkinta tai tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä niiden välillä. Lisäksi Keskusta pitää tärkeänä, että eduskunta käsittelisi sisäisen turvallisuuden kokonaisuuden omassa selonteossaan. Nykyisin nämä asiat on yhdistetty ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

 

Keskusta katsoo, että sisäisessä turvallisuudessa on kuitenkin yhä paljon kehitettävää.

Muihin EU-maihin verrattuna Suomessa esimerkiksi tapahtuu paljon
tapaturmia kotona ja lähiympäristössä.

 

Keskustan linjaus Suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi:
Turvallisempaan arkeen 2014.pdf