Suomi kuntoon koko voimallaan

Keskusta tasapainottaisi alueellista kehitystä työpaikkojen luomiseksi

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja. Keskusta näkee kotimaiset, uusiutuvat luonnonvarat ja biotalouden laajemmin lupaavimpana mahdollisuutena uusiin työpaikkoihin.  

Luonnonvara- ja biotalouteen siirtymiseksi ja hajautetun kilpailukyvyn rakentamiseksi koko Suomen ja kaikkien suomalaisten voimavarat on saatava käyttöön ja mahdollistettava maamme luontaisten vahvuuksien täysimittainen hyödyntäminen, todetaan Keskustan  linjauksessa ”Suomi kuntoon koko voimallaan”.

Keskustan tavoitteena on, että

-          työllistämiselle ja työllistymiselle luodaan edellytykset koko maahan
-          koko maassa turvataan eriasteinen koulutus
-          liikenne- ja muita investointeja tehdään koko maahan ja edistetään digitalisoitumista
-          turvataan laadukkaat ja kohtuuhintaiset lähipalvelut
-          vahvistetaan kuntien ja maakuntien kansanvaltaista päätöksentekoa sekä tuetaan ihmisten omatoimisuutta
-          aloitetaan alueellisia ja paikallisia kokeiluja, joiden avulla saadaan käytännön tietoa uudistusten toimivuudesta.

Keskusta esittää, että eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus sopii osana laajempaa yhteiskuntasopimusta maan sisäistä kehitystä tasapainottavista ratkaisuista yhteistyössä kaikkien puolueiden ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Myös pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkikeskusten erityisongelmiin, kuten työttömyyteen ja asumisen kalleuteen, on haettava ratkaisuja yhteistyössä.

Linjauksessa todetaan, että ihmisten, työpaikkojen, palvelujen ja päätöksenteon liiallisen keskittymisen ja keskittämisen jatkumisella voi olla yhteiskunnallisesti kestämättömät seuraukset.

Linjaus on valmisteltu Keskustan eduskuntaryhmässä kansanedustaja Seppo Kääriäisen johdolla.

 

Linjaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. >>