Omaehtoista elämää 

Keskustan vammaisia ihmisiä koskevan linjaus

Suomen Keskusta on julkistanut vammaisia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä koskevat linjauksensa ”Omaehtoista elämää”. Keskusta lähtee siitä, että vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille on turvattava lainsäädännöllä omien valintojen mahdollistaminen ja inhimillinen elämä.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asema on ihmisoikeuskysymys. Lähtökohtana on yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä vammaisten henkilöiden ja pitkäaikaissairaiden omatoimisuuden ja osallistumisen tukeminen. Tämä edellyttää lainsäädännön lisäksi monien yhteiskunnassamme valitsevien asenteiden ja toimintatapojen muutosta. Sairaan tai vammaisen ihmisen kuuluu saada kokea olevansa vertaisena muiden joukossa.

Työelämässä on asennemuutoksen aika. Keskusta haluaa haastaa kaikki työnantajat yhteiskuntavastuun periaatteen mukaiseen moniarvoiseen rekrytointipolitiikkaan.  Lainsäädännöllä on helpotettava osatyökykyisten työllistämistä. Vammaisia ja pitkäaikaissairaita nuoria ihmisiä täytyy aktivoida ja tukea jatko-opinnoissaan.

Keskusta haluaa perustaa Suomeen vammaisvaltuutetun viran. Vammaisvaltuutetun tehtävänkuva painottuisi ohjaavaan ja ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi Suomen on ratifioitava YK:n vam¬maisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä yleissopi¬mus pikaisesti.

Keskusta haluaa käynnistää maassamme kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen ja vuoteen 2020 tähtäävän vammaispoliittisen ohjelman laatimisen.  Vammaisten ihmisten arjen helpottamiseksi on edistettävä esteettömyyttä rakentamismääräyksissä ja sähköisessä asioinnissa. Laitosasumisen lakkauttaminen toteutuu aidosti vain, jos laitoshoitoa korvaavia yksilöllisiä palveluja on kunnissa tarjolla.

Vammaisjärjestöjen perustoiminnan rahoitus täytyy turvata varmistamalla RAY:n monopoliasema rahapelimarkkinoilla.

Omaehtoisuutta tukeva yhteiskuntapolitiikka edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten edelly¬tyksiä selviytyä toimintakyvyn haitoista huolimatta. Omaehtoisuuden tukeminen hyödyttää myös koko yhteiskuntaa.


 

Keskusta lähtee siitä, että vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille on turvattava lainsäädännöllä omien valintojen mahdollistaminen ja inhimillinen elämä.

 

Lue koko linjaus:

Omaehtoista elämää
Keskusta 2014.pdf