Kuntien hyvinvointipalvelut voidaan turvata

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskusta pitää välttämättömänä, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta turvataan. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden on jatkossakin perustuttava keskeisesti kuntien ja kuntien yhteistyössä järjestettäviin palveluihin.

Keskusta julkaisi linjauksensa kuntapalveluiden turvaamiseksi. Keskusta katsoo, että
9 miljardin kestävyysvajeen paikkaaminen vaatii mittavia toimia eri sektoreilta, myös kunnista.  Keskusta on omassa työssään kartoittanut kuntien menoissa jopa kolmen miljardin tehostamispotentiaalin vuoden 2020 loppuun mennessä. Suurin säästöpotentiaali syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen uudistamisessa Keskustan kotikunta-maakuntamallin mukaisesti. Keskustan ratkaisuun sisältyy myös tehtävien siirtoa kunnilta valtiolle sekä kuntien tehtävien karsimista noin 300 miljoonalla eurolla.

Keskusta toteuttaisi toimensa kolmessa vaiheessa. Jo kuluvalla vaalikaudella voidaan siirtää sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon tehtävät ja vaativa sosiaalitoimi.

Vuosina 2015 - 2017 kuntien tehtävien normitusta vähennettäisiin muun muassa yksityiskohtaisesta sääntelystä luopumalla, tehtäviä karsittaisiin sekä prosesseja ja johtamista kehitettäisiin. Näillä toimilla saataisiin aikaan runsaan miljardin euron säästöt.  Keskusta luopuisi muun muassa aiotusta oppivelvollisuusiän nostosta ja kotihoidon tuen kiintiöittämisestä, joiden kustannusvaikutukset kunnille olisivat merkittävät. Vuosina 2018 - 2020 toimintaa tehostettaisiin omalla kehitystyöllä kunnissa ja maakunnallisten sote-järjestäjien toimesta.

 

"Hyvinvointiyhteis-kunnan palveluiden on jatkossakin perustuttava keskeisesti kuntien ja kuntien yhteistyössä järjestettäviin palveluihin."

Aineisto:

Keskustan linjaus kuntapalveluiden turvaamiseksi.pdf