Kotikunta-maakuntamalli 2013 kevyt.png

Tarvitsemme uudistuksia kunnissa, jotta suomalainen hyvinvointi voidaan pelastaa. Keskusta  esitti  ennen kuntavaaleja 2012 ainoana puolueena konkreettisen esityksen, kotikunta-maakuntamallin, kansalaisten palvelujen turvaamiseksi.

Nopeammin lääkäriin

Keskustalle tärkeintä on uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että lääkäriin pääsee tulevaisuudessa nykyistä nopeammin.

Kotikunta-maakuntamallissa terveys- ja vaativimmat sosiaalipalvelut hoidetaan maakunnallisen järjestäjän toimesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen vaatii hyvin toimiakseen yhtä kuntaa laajemman väestöpohjan.

Keskustan vaihtoehdossa sosiaali- ja terveyspalveluja ei keskitetä.  Päinvastoin tavoitteena on nykyistä tasa-arvoisemmat palvelut sekä niiden  saatavuus ja saavutettavuus ihmisen asuinpaikasta tai –kunnasta riippumatta.  Esimerkiksi lääkäriin pääsee yhä jokaisessa kunnassa.

Keskustan mallissa siirrytään kohti yksikanavaista rahoitusta. Sen avulla sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoitetut rahat saadaan nykyistä tehokkaampaan ja asiakkaan hyvinvointia paremmin edistävään käyttöön. Painopistettä pitää siirtää peruspalveluihin, terveyden edistämiseen sekä ongelmien ja sairauksien ehkäisyyn.  Myös asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy.

Kuntalaisille uudistus näkyy muutoksena parempaan. Jonot lyhenevät, pompottelu luukulta toiselle loppuu ja potilastiedot kulkevat nykyistä paremmin paikasta toiseen, kun tietojärjestelmät saadaan yhtenäistettyä.

Arjen palvelut läheltä

Keskustan vaihtoehdossa nykyisille kotikunnille jää vastuu jokapäiväisten palvelujen järjestämisestä. Näitä ovat esimerkiksi lasten päivähoito ja peruskoulu. Myös terveyden edistäminen ja virkistyksen tuottaminen liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla on keskeinen osa kotikuntien tehtävää.

Kotikunnilla on tärkeä tehtävänsä myös alueensa elinvoiman edistäjinä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaajina. Keskustalle kunta on myös ihmisten yhteisö, ei pelkästään palvelujen järjestäjä.

Oikeus päättää itse

Keskustan vaihtoehdossa kuntaliitoksia tapahtuu vain vapaaehtoisesti, jokaisen kunnan ja sen asukkaiden itse päättämänä.

Emme hyväksy pakkoliitoksia, keskittämistä emmekä ideologisia pyrkimyksiä suurkuntiin.   

Tärkeintä on muistaa, että kunnilla ja niiden päätöksentekijöillä on edelleen valta päättää omasta tulevaisuudestaan.

Yhteistyötä

Kotikunta-maakuntamalli on järkevä vaihtoehto etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Mallin kaltainen palvelujen järjestäminen on käytössä monessa Euroopan maassa ja useat asiantuntijat ovat myös sen kannalla.

Keskusta tarjoaa yhteistyön kättä suurten yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaamiseksi. Kotikunta-maakuntamalli antaa hyvän pohjan lähteä yhdessä pohtimaan kansalaisille tärkeiden palvelujen turvaamista.


Keskustan kotikunta-maakuntamallissa terveys- ja vaativimmat sosiaalipalvelut hoidetaan kuntien yhteistyönä maakunnittain, nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalta.

 

Tutustu tarkemmin Keskustan linjauksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta.


Liite_Soterahoitus_
260913_puoluehallitus.pdf