Kehityspoliittiset linjaukset

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskusta on julkistanut kaksi kehityspoliittista linjausta. Niissä käsitellään globaalia ruokaturvaa ja yksityisen sektorin osallistamista kehitysyhteistyöhön. Kehityspolitiikkaa koskevat yleislinjauksensa Keskusta esitteli ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjauksensa julkaisun yhteydessä toukokuussa 2014.

Keskustan mukaan ruokaturva eli riittävän ravinnon saanti on ihmisoikeus. Sen turvaamista vaikeuttaa jo lähitulevaisuudessa paheneva niukkuus globaaleista ruokavaroista kuten viljelyalasta, vedestä, energiasta ja lannoitteista. Maataloustuotanto on edelleen kehityksen avainsektori kehitysmaissa.

- Köyhimmissä maissa suurin kehittämisen potentiaali on alhaisten satotasojen nostamisessa ja sadon hävikin vähentämisessä etenkin kuljetuksia ja varastointia parantamalla. Suomella on näissä asioissa omaan kokemukseen, koulutukseen ja tutkimukseen perustuvaa osaamista, jota voitaisiin hyödyntää kehityspolitiikassamme nykyistä enemmän. Ruokaturva on nostattava uudelleen kehityspolitiikkamme kärkeen, totesi ekonomisti Kalle Laaksonen esitellessään Keskustan linjausta eduskunnan kansalaisinfossa.

Valtaosa Suomen kehitysyhteistyöstä on liittynyt kehitysmaiden julkisen sektorin parantamiseen. Yksityisen sektorin hankkeiden rahoittaminen kehitysmaissa on saatettu nähdä jopa kilpailevana kohteena koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen kehittämiselle. Keskustan mielestä näin ei ole, vaan esimerkiksi Finnfundin rahoittamat yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla voidaan puolestaan rahoittaa kehitysmaiden julkisia palveluja.

- Suomalaisen yksityisen sektorin osallistaminen kehitysyhteistyöhön parantaa osaltaan myös kohdemaiden yritysten edellytyksiä. Voimme hyödyttää kehitysmaiden yritystoimintaa muun muassa osaamisen ja teknologian siirrolla sekä hyvän hallintokulttuurin edistämisellä, toteaa Keskustan kehityspolitiikan työryhmän vetäjä kansanedustaja Aila Paloniemi.

Keskustan kehityspoliittinen työryhmä esittää selvitettäväksi useita keinoja yksityisen sektorin osallistamisen parantamiseksi kehitysyhteistyössä. Näihin kuuluu muun muassa Finnfundin toimintaedellytysten vahvistaminen kasvattamalla sen pääomaa ja myöntämällä Finnfundin ottamille lainoille valtiontakaus. Lisäksi työryhmä esittää, että kansalaisyhteiskuntatukeen lisättäisiin yhdistysten ja säätöiden rinnalle yritysten voittoa tavoittelemattomat kehitysmaahankkeet.

 

Tästä ohjelmiin:

Globaali ruokaturva>>

Yksityisen sektorin osallistaminen kehitysyhteistyöhön>>