Maamme arktisille alueille kätkeytyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen on nostettava aivan uudelle tasolle Suomen seuraavien hallitusten ohjelmissa. Pohjoinen on Suomelle suuri kulttuurinen ja kansantaloudellinen mahdollisuus.  

-  Keskustan arktiset linjaukset lähtevät liikkeelle siitä, että otamme huomioon erityisesti alueella asuvan väestön. Paikallista väestöä on kunnioitettava, toteaa Keskustan arktista aluetta koskevaa linjausta valmistellut kansanedustaja Simo Rundgren.  

Pohjoisen taloudelliset mahdollisuudet liittyvät ennen kaikkea metsiin, kaivoksiin, energiaan ja matkailuun.  

-  Globaali väestönkasvu, ympäristöongelmien lisääntyminen ja ”luonnollisen luonnon” väheneminen synnyttävät matkailukysyntää Suomen tapaisia maita kohtaan. Tässä on Suomen mahdollisuus, korostaa Rundgren.  

-  Linjauksissa esitetään myös, että Suomeen perustetaan kaivosrahasto. Valtion on lainsäädännön avulla pidettävä huoli siitä, että uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntäminen ei vahingoita pohjoista, vaan paikallisille yhteisöille ja Suomen valtiolle tuloutuu laissa määriteltävä osa muodostuneesta lisäarvosta, vaatii Rundgren. 

Keskustan mielestä Suomella on myös erityistä osaamista arktisessa meriteollisuudeSSA, kuten jäänmurtajien suunnittelussa, rakentamisessa ja operoinnissa. Keskusta vaatii, että tarvittaessa on oltava valmius koota vahva suomalainen omistajaliittymä arktisen meriteollisuuden säilyttämiseksi Suomessa. Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, vaarana on, että tämä osaaminen katoaa Suomesta. Elinkeinopolitiikan lisäksi arktisen meriteollisuuden osaamisen säilyttäminen on myös huoltovarmuuskysymys.

Jäämeren satamayhteyden rakentaminen on koko Euroopan unionille merkittävä hanke ja siksi Eu:n tulee osallistua sen rahoittamiseen. Keskustan esittämä valtion Infra Oy voisi antaa uusia mahdollisuuksia rahoittaa tätä miljardihanketta. Raideyhteyden avaaminen Jäämerelle on mittaluokaltaan sellainen, että sen toteuttaminen puhtaasti Suomen budjettirahoituksella on vaikeaa.

Keskusta vaatii, että Suomen on pidettävä huoli siitä, että Arktinen on korkealla Euroopan unionin agendalla ja osa Pohjoista ulottuvuutta. Barentsin alueen yhteistyö on nostettava Suomen kansainvälisen politiikan yhdeksi keskeiseksi alueeksi. Suomen on profiloiduttava arktisella alueella hyvien naapurisuhteitten ja rauhanrakentajana.

Ohjelma kokonaisuudessaan:
Suomen_Keskusta_Arktinen_ohjelma_02102013.pdf
Suomen Keskustan arktinen_ohjelma_diat 02102013.pdf

Lisätietoja:
kansanedustaja Simo Rundgren, p. 050 574 1119
kansanedustaja Anu Vehviläinen, p. 050 512 1718 
kansanedustaja Seppo Kääriäinen, p. (09) 432 3086 
Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä p. 0400 284774