Keskustan koulutuspoliittinen visio

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Ohjelmia ja politiikkaa / Uusia ohjelmia ja linjauksia / Keskustan koulutuspoliittinen visio

Keskusta esittää:

 • Perheiden tukipalveluiden tiivistä integrointia varhaiskasvatuksen ja koulun yhteyteen
 • Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kotona tapahtuvan hoitotyön tueksi
 • Pienten lasten koulua perusasteen ensimmäisille vuosille
 • Koulupäivän rakenteen uudistamista – aamupäivät ja iltapäivät käyttöön
 • -Koulujen tilojen avaamista kansalaisjärjestöille ja kolmannelle sektorille
 • Oppioikeutta toiselle asteelle
 • Tulevaisuuskutsuntojen käyttöönottoa
 • Ohjaamotoiminta alueellisesti kattavaksi ja maakuntien tehtäväksi
 • Oppikansiota lukioihin
 • Digimateriaalipankkeja ja kirjastojen parempaa hyödyntämistä oppimateriaaleina
 • Avointa verkkoympäristöä lukioihin
 • Ammatilliselle koulutukselle suoraa tukea
 • Yrityskiihdyttämöjä ammatillisen koulutuksen tilojen yhteyteen
 • Korkeakoulutettujen suhteellisen määrän lisäämistä
 • Opiskelijalähtöistä yhteistä alustaa korkeakoulutukseen
 • Kansallista korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa
 • Täysin avoimia ja läpinäkyviä tulosohjausneuvotteluja korkeakoulujen ja opetusministeriön välille
 • Korkeakoulujen rahoituksen painopisteen siirtämistä tutkintokeskeisestä osaamiskeskeiseksi
 • Digitaaliseen osaamiseen johtavan insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen sisäänottomäärän kaksinkertaistaminen vuosina 2020-2022
 • Siilojen purkamista koulutuksen järjestäjien väliltä
 • Osaamisturvaa ja koulutuksen yhteiskuntasopimusta jatkuvan oppimisen turvaamiseksi

 

Tästä lisää: Mahdollisuuksien hieno tarina - Kasken polttajista diginatiiveiksi>> 

 

***

Keskusta tiivistää ja priorisoi politiikkalinjauksistaan eduskuntavaaliohjelmansa tavoitteet. Ne sovitetaan talouden raameihin.