Aloitteet

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

 Katso viimeisimmät puoluekokousten tekemät aloitevastaukset tästä>>


Aloitteiden tekeminen

Tekemällä aloitteen Keskustan jäsenjärjestö voi kiinnittää puolueen päätöksentekoelinten huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan. Aloitteet voivat johtaa Keskustan poliittisten linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Ne voivat myös auttaa uudistamaan Keskustan sisäistä toimintaa. Jäsenyhdistyksiä ovat mm. Keskustan paikallisyhdistykset, kunnallisjärjestöt  ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset. Aloitteita voi  tehdä  joka toinen vuosi sääntömääräisesti kokoontuvalle puoluekokoukselle tai niiden välillä puoluehallitukselle.

   

Aloitteet puoluekokoukselle

Puoluekokousaloitteet on toimitettava viimeistään 5.3.2020
 Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta.

Jäsenyhdistyksiä ovat Keskustan paikallisyhdistykset ja muut perusjärjestöt, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset keskusjärjestöistä piiri- ja paikallistasolle saakka. Yksittäisillä puolueen jäsenillä ei ole aloitteenteko-oikeutta.
 
Vantaan puoluekokoukseen aloitteet on toimitettava osoitteeseen aloitteet@keskusta.fi viimeistään 5.3.2020. Myöhästyneitä aloitteita ei oteta puoluekokouksen käsiteltäväksi.
 
 

Millainen on hyvä aloite?

Aloitteella tulee olla sisältöä kuvaava otsikko.

Aloitteen ytimen muodostaa siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen kysymyksen tai puolueen omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi, korjaamiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi aloitteet voivat sisältää tiiviit perustelut tai taustatiedot esitykselle.

Saapuneet aloitteet ryhmitellään aihepiireittäin ja lähetetään puolueen työryhmien ja muiden elinten valmisteltaviksi. Siksi on tärkeää, että jokainen aloite sisältää vain yhden politiikan lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.
 
Aloitteiden tekninen käsittely ja luokittelu on aikaa vievää työtä. Siksi aloitteet toivotaan lähetettävän helposti käsiteltävässä muodossa: joko sähköpostiviestin tekstikentässä tai erillisessä word-liitteessä. Pdf-muodossa olevat aloitteet teettävät meillä lisätyötä, joten niitä tulee välttää.
 
Lisätietoja poliittinen sihteeri Helena Pakarinen helena.pakarinen@keskusta.fi p. 050 388 0011. 


Aloitteet puoluehallitukselle

Puoluehallitukselle voi  Keskustan jäsenjärjestö tehdä aloitteita milloin vain ilman aikarajoitusta. Puoluehallituksen vastaukset toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen kun puoluehallitus on vastauksestaan päättänyt.