Huolenpitoa - huomennakin.

Koko Suomen elinvoimasta on pidettävä huolta.

Maahamme on ujutettu ajatusta, että ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen ja keskittyminen vain muutamaan suureen kaupunkiin on Suomen ja suomalaisten etu.

Meidän mielestämme jokaisella suomalaisella on oltava oikeus valita, mihin kotinsa ja elämänsä perustaa. Päättäjien on luotava elämisen edellytykset koko maassa. Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä elinympäristö omassa kotikunnassa ja mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asumisen muoto.

Tulevat maakunnat mahdollistavat turvallisen ja työllistävän hajautetun yhteiskunnan rakentamisen.

Työpaikat syntyvät ennen kaikkea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tulevaisuudessa kotikunnan tärkeimpiä tehtäviä on osaltaan luoda mahdollisuuksia sille, että Suomessa on yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Näin luodaan elinvoimaa koko Suomeen ja saadaan kaikkien suomalaisten voimavarat rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Kirsi ja Matti800x450px.jpg