Huolenpitoa - huomennakin.

Huolenpito alkaa kotikunnan lähipalveluista.

Monille meistä kunta on rakas kotikunta – lähiyhteisö, jossa kiinnitymme elämään sekä rakennamme tätä maata omien taitojemme ja kykyjemme mukaisesti.

Tulevaisuudessa yhteinen huolenpito alkaa entistä enemmän kotikunnasta. Sen tärkein tehtävä on huolehtia arjen palveluista. Lastemme on voitava saada laadukasta varhaiskasvatusta ja käydä koulua turvallisesti mahdollisimman lähellä kotia. Suomalaisen peruskoulun on oltava yhä maailman paras.

Suomen menestymisen ja eheyden edellytys on, että eriasteista koulutusta on saatavilla tasa-arvoisesti koko maassa. Näin on oltava huomennakin. Jatkuvasti kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa me pohjoisen sinnikkäät asukkaat menestymme vain huippuosaamisella.

Suomalaiset lapset ja nuoret ovat viime vuosina jakautuneet entistä jyrkemmin hyvin- ja pahoinvoiviin. Ongelmien kärjistymistä on ehkäistävä sillä, että perheitä autetaan ajoissa. Yksi ratkaisumme on tukea arjessa selviämistä kotiin tulevalla avulla.

Nuorten, etenkin poikien, syrjäytymisen torjuminen alkaa huolenpidolla kotikunnissa esimerkiksi lisäämällä harrastusmahdollisuuksia tai etsivää nuorisotyötä. Näin autetaan täsmätoimin etenkin heikoimmassa asemassa olevia.

Ketään ei saa jättää yksin.

Vilma800x450px-kuvatekstillä.jpg