Huolenpitoa - huomennakin.

Keskustan vaihtoehto kuntavaaleissa.

Keskustan kuntavaaliohjelma>>

Me uskomme pian 100-vuotiaan Suomen tulevaisuuteen. Taloutemme kasvaa vihdoin. Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Käännettä parempaan on voimistettava nyt kaikin tavoin.

Suomi on ollut liian pitkään uudistamatta. Siksi olemme joutuneet tekemään myös kipeitä päätöksiä. Olemme kuitenkin pitäneet huolen siitä, että kunnilta ei leikata. Se olisi pois ihmisten peruspalveluista, koulutuksesta ja terveydenhoidosta. 

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Uudistamme hyvinvointiyhteiskuntaa turvataksemme huolenpidon tasa-arvoisesti myös lapsillemme ja lastenlapsillemme.

Meidän mielestämme Suomen ongelmia ei ole enää varaa vatuloida. Suunnan on oltava eteenpäin.

Olemme sitoutuneet rakentamaan turvallista Suomea, jossa kaikista suomalaista ja koko maasta pidetään huolta tasa-arvoisesti. Siksi tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus.

Laadukkaat palvelut vaativat leveämmät hartiat. Siksi maakunnat järjestävät jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut. Suomalaisille annetusta huolenpitolupauksesta on pidettävä kiinni – sisulla ja sydämellä.

Tulevaisuudessa kotikunnan tärkein tehtävä on huolehtia arjen palveluista. Lastemme on voitava saada laadukasta varhaiskasvatusta ja käydä koulua turvallisesti mahdollisimman lähellä kotia. Suomalaisen peruskoulun on oltava yhä maailman paras.

Meidän mielestämme jokaisella suomalaisella on oltava oikeus valita, mihin kotinsa ja elämänsä perustaa. Päättäjien on luotava elämisen edellytykset koko maassa. Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä elinympäristö omassa kotikunnassa ja mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asumisen muoto. 

Tulevat maakunnat mahdollistavat turvallisen ja työllistävän hajautetun yhteiskunnan – elinvoimaisen Suomen – rakentamisen. 

Me puolustamme kotikuntien oikeutta itse päättää tulevaisuudestaan. Kuntalaisten on voitava tehdä jokaisesta kotikunnasta juuri heille sopiva ja näköisensä.

Tule mukaan rakentamaan uutta. Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään nyt - Yhdessä.Juha Sipilä Jouni Ovaska
Puheenjohtaja Puoluesihteeri