Työryhmät

Suora-tieTiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Keskusta / Työryhmät

Työryhmät valmistelevat Keskustan puoluehallituksen ja -johdon niille antamat ohjelmatyöhän ja politiikan valmisteluun liittyvät tehtävät.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Antti Kaikkonen.

Talouspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Koulutuspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Tuomo Puumala.

Kunta- ja aluetyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Timo Korhonen.

 

Keskustan merkittävin ohjelmahanke kuluvalla vaalikaudella on puolueen periaateohjelman uudistaminen. Tähtäin on Sotkamon puoluekokouksessa 2018, jolloin uusi ohjelma hyväksytään.

Periaateohjelmatyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja, varapuheenjohtaja Annika Saarikko.